Jakiego zawodu szukasz?

Aktuariusz

Aktuariusz to zawód, gdzie od samego początku kariery zarabia się powyżej średniej krajowej. Praca jest ciekawa, różnorodna i prestiżowa.

Aktuariusz

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem.

Aktuariusze pracują w branży ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe obecne na polskim rynku ma obowiązek zatrudniać aktuariusza. Specjaliści tego zawodu poszukiwani są także przez firmy konsultingowe oraz fundusze emerytalne.

Chociaż zawód nie jest szerzej obecny w świadomości społecznej, to jego początki w Polsce sięgają lat 20-tych XX wieku. Wtedy to działalność rozpoczął Polski Instytut Aktuariuszy. Od 1990 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego działa Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych, a w 1991 r. powołało Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, które wspiera przedstawicieli zawodu.

Praca aktuariusza

W pracy aktuariusza ważne są zdolności matematyczne oraz programistyczne. Narzędzia pracy to zaawansowane arkusze kalkulacyjne i hurtownie danych. Na co dzień aktuariusz zajmuje się skomplikowanymi projektami z wykorzystaniem wielu informacji. Jest to często praca w zespole, więc ważne są też zdolności komunikacyjne i znajomość języków obcych. Najlepsze studia przygotowujące do tego zawodu to: informatyka, matematyka, ekonomia i ekonometria.

Wykonywanie tego zawodu wymaga również zdania trudnego egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego. Egzamin składa się z czterech testów:

1. Matematyka finansowa,

2. Matematyka ubezpieczeń na życie,

3. Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych,

4. Prawdopodobieństwo i statystyka.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów dostępne są na stronie KNF. Arkusze egzaminacyjne udostępnia Wydział Nauk Ekoniomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Już podczas studiów warto poszukać stażu w dziale aktuarialnym ponieważ jednym z wymagań stawianym przyszłym adeptom tego zawodu jest obowiązek odbycia praktyki trwającej 2 lata. Praktyka taka musi odbywać się pod okiem licencjonowanego aktuariusza.

Praca w aktuariacie jest prestiżowa, w całym kraju pracuje tylko kilkuset specjalistów z tej dziedziny. Chociaż droga do zawodu jest dość trudna, to dobrą wiadomością może okazać się fakt, że uprawnienia zdobyte w Polsce uznawane są w krajach UE.

Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku