Fotoreporter

Fotoreporter wykonuje zdjęcia tematyczne, obrazujące najważniejsze i aktualne wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne, do serwisu prasowego dla agencji prasowych oraz wydawnictw periodycznych i codziennych.

W swej pracy fotoreporter poznaje wiele nowych osób. Często musi wyjaśniać im cel robienia zdjęć i prosić o pozwolenie na ich wykonanie. Zdarza się, że w niektórych sytuacjach fotoreporter robi zdjęcia bez zgody zainteresowanych, co może powodować konflikt z zainteresowanymi. Czasami robienie zdjęć wiąże się z zagrożeniem życia.

Fotoreporter to zawód całkowicie samodzielny. Styl pracy zależy od intensywności wydarzeń, które dokumentuje. Pracując w redakcji dziennika fotoreporter może pełnić dyżur redakcyjny. W tym celu czeka na sygnał o ważnym wydarzeniu, a następnie jak najszybciej udaje się na miejsce i robi zdjęcia. Czas jego pracy jest nienormowany. W wyjątkowych sytuacjach może pracować także w nocy, gdyż jego najważniejszym celem jest udokumentowanie wydarzeń, które nie zawsze trwają długo.

Fotoreporter musi być szybki w działaniu, samodzielny i spostrzegawczy. W trudnych sytuacjach musi szybko podejmować decyzje. Ponadto liczą się takie cechy jak stanowczość, przebojowość oraz siłą przekonywania. Zrobienie dobrego zdjęcia wymaga czasem bardzo długiego oczekiwania, stąd ważną cechą jest cierpliwość, a także sprawność fizyczna. Fotoreporter powinien lubić kontakty z ludźmi, musi być otwarty, mieć inicjatywę i pomysły. Ważne jest bezstronne podejście do komentowanego obiektu czy wydarzenia.

Do wykonywania tego zawodu potrzebna jest też dobra kondycja fizyczna. Wymagany jest dobry wzrok, a także koordynacja ruchowo-wzrokowa. Pracując w terenie fotoreporter zazwyczaj ma ze sobą sprzęt, który jest ciężki. Często musi działaś szybko w trudnych warunkach. W zwiaązku z tym osoby niepełnosprawne nie mogą podjąć pracy fotoreportera.

Zadania Fotoreportera:

 • śledzenie informacji o aktualnych wydarzeniach w prasie, radiu i telewizji pod kątem ich wykorzystania w serwisach fotograficznych;
 • zapoznawanie się z aktualnym planem imprez obsługiwanych przez agencje prasowe lub interesujących czasopisma i gazety codzienne zlecające tematy fotograficzne;
 • uczestniczenie w posiedzeniach kolegium redakcyjnego i przyjmowanie zleceń na określony temat interesujący zleceniodawcę;
 • samodzielne wyszukiwanie tematów fotograficznych, potencjalnie interesujących agencje prasowe, czasopisma, gazety codzienne;
 • odbywanie podróży krajowych i zagranicznych w celu wykonania określonych tematów fotograficznych;
 • wykonywanie zdjęć do reportaży z imprez i aktualnych wydarzeń na terenie, który obsługuje lub na którym dzieją się ciekawe wydarzenia;
 • opisywanie na bieżąco wykonywanych zdjęć i przesyłanie ich z filmami do laboratorium agencji prasowej, redakcji wydawnictw periodycznych i codziennych lub innych zleceniodawców;
 • konsultowanie z laboratorium fotograficznym sposobu wykonania odbitek fotograficznych;
 • dokonywanie oceny wykonanych przez siebie lub innych fotoreporterów zdjęć;
 • racjonalne gospodarowanie materiałami fotograficznymi, konserwowanie i dbałość o stan techniczny powierzonego lub własnego sprzętu fotograficznego;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i śledzenie rozwoju techniki w zakresie fotografii oraz dziedziny, którą fotografuje;
 • posługiwanie się nadajnikami telefoto, telefaksem bądź techniką komputerową przy przesyłaniu serwisów fotograficznych.

Ile zarabia Fotoreporter?

Zarobki fotoreportera zależą od tego, czy jest zatrudniony na etacie, czy też tylko współpracuje z redakcją. W pierwszym przypadku może liczyć na pensję podstawową oraz dodatkowe gratyfikacje za opublikowane zdjęcia. W drugim wypadku otrzymuje tylko honorarium za poszczególne zdjęcia, które zazwyczaj jest wyższe niż w przypadku dodatku dla fotoreportera etatowego. Konkretna wysokość zarobków zależy od wielkości i prestiżu redakcji, a także lokalizacji. Najwyższe zarobki sięgające kilku tysięcy złotych oferują największe dzienniki.

Komentarze (0)

No comments found