Kurier

Kurier świadczy usługi w zakresie doręczania i odbioru przesyłek w przydzielonym rejonie.

Kurier jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy kuriera jest odbiór, przewóz i doręczanie przesyłek z punktu dystrybucji do punktu przeznaczenia na wyznaczonym obszarze doręczeń. Zlecone usługi realizuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami, cennikami, procedurami oraz przepisami prawa (np. ustawą o ochronie danych osobowych).
Odbiór przekazanych przesyłek kwituje w dokumentacji, doręcza w określonym rejonie, przestrzegając regulaminowych terminów. Kurier ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie, przestrzega standardów obsługi klienta, dba o dobry wizerunek reprezentowanej firmy. Zawód kuriera wykonywany jest na terenie całego kraju.

Kto może być kurierem?

Uprawnienia do wykonywania zawodu kuriera można uzyskać na drodze przyuczenia, po szkoleniu w firmie kurierskiej. Wskazane jest posiadanie wykształcenia średniego ogólnego lub zawodowego, uzupełnione dodatkowymi kursami z zakresu obsługi klienta oraz obsługi urządzeń elektronicznych.

Obowiązkowe jest szkolenie praktyczne na stanowisku pracy (przyuczanie do zawodu z doświadczonym kurierem), systematyczne pogłębianie wiedzy w zakresie przepisów określających zasady wykonywania usług. Wymagane są odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązki Kuriera:

 • planowanie rozkładu dnia w zakresie kolejności doręczania przesyłek;
 • odbieranie przesyłek z punktów dystrybucji;
 • transportowanie przesyłek;
 • dostarczanie przesyłek do odbiorców na wyznaczonym terenie;
 • naliczanie opłat za usługi klientowi;
 • wystawianie dokumentów przewozowych;
 • pozyskiwanie informacji o harmonogramach podstawień pojazdów i godzinach pracy klientów;
 • wykorzystywanie map i urządzeń elektronicznych (skanery, komputer, GPS);
 • określanie potrzeb klienta w zakresie usług kurierskich;
 • rozliczanie z przyjętych i wydanych przesyłek, dokumentów i należności;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska

Ile zarabiają Kurierzy?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 715 PLN brutto. Co drugi kurier (przesyłki kurierskie) otrzymuje pensję od 2 200 PLN do 3 747 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych kurierów (przesyłki kurierskie) zarabia poniżej 2 200 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 747 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych kurierów (przesyłki kurierskie).

Komentarze (0)

No comments found