Likwidator szkód

Likwidator szkód odpowiada za likwidację szkód objętych polisą ubezpieczeniową. Zajmuje się prowadzeniem procesu likwidacji szkody w ramach określonego produktu ubezpieczeniowego.

Zakres obowiązków Likwidatora szkód:

  • likwidowanie szkód objętych ubezpieczeniem zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania w tym zakresie;
  • przeprowadzanie postępowania mającego na celu ustalenie zakresu odpowiedzialności;
  • gromadzenie informacji o szkodzie oraz dokonywanie ich analizy w celu ustalenia zasadności roszczeń odszkodowawczych;
  • wykorzystywanie wewnętrznych regulacji, uwarunkowań prawnych i orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań w prezentowanych opiniach i podejmowanych decyzjach;
  • prowadzenie korespondencji z klientami współpracującymi oraz z ekspertami/ prawnikami w kraju i za granicą w zakresie rzetelnego ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody;
  • akceptowanie wypłat odszkodowań w szkodach zgodnie z udzielonym zakresem pełnomocnictwa;
  • prowadzenie postępowań odwoławczych i reklamacyjnych;
  • przeprowadzanie audytów ubezpieczeniowych oraz identyfikowanie i ocena czynników ryzyka;
  • uczestniczenie w spotkaniach z klientami, brokerami oraz prowadzenie skutecznych negocjacji;
  • sporządzanie raportów.

Ile zarabia Likwidator szkód?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 4 290 PLN brutto. Co drugi likwidator szkód otrzymuje pensję od 3 387 PLN do 5 363 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych likwidatorów szkód zarabia poniżej 3 387 PLN brutto. Na zarobki powyżej 5 363 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych likwidatorów szkód.

Komentarze (0)

No comments found