Jakiego zawodu szukasz?

Lobbysta

Lobbysta odpowiada za obronę interesu zainteresowanej strony: klienta indywidualnego lub organizacji przez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z politykami lub instytucjami publicznymi.

Zajmuje się wskazywaniem politykom możliwości i szans, które mogą mieć wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Lobbysta

W rejestrze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowane są 133 podmioty, które zawodowo świadczą usługi lobbingowe. Jednak trudno jest zweryfikować rzeczywistą liczbę czynnych lobbystów. To dlatego, że lobbing często kojarzy się pejoratywnie, wiele firm oficjalnie reklamuje się jako agencje PR czy Public Affairs (utrzymujące kontakty z administracją publiczną), a nie jako agencje lobbystyczne.

Kto może być lobbystą?

Wykonywanie tego zawodu nie wymaga konkretnego wykształcenia, ani uprawnień. Usługi lobbystyczne najczęściej świadczą osoby, które już mają pewne doświadczenie polityczne, np. obsługiwały polityków, pracowały w urzędach publicznych, jednostkach administracyjnych i które dokładnie znają wszystkie etapy procesu legislacyjnego.

Kształcenie w tym zakresie prowadzone jest w formie studiów podyplomowych.

Zakres obowiązków lobbysty:

 • nawiązanie i podtrzymywanie relacji z władzami publicznymi na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym w celu wywierania wpływu na kształt aktów prawnych i wykonawczych;
 • składanie pism zawierających określone propozycje uregulowań prawnych lub osobiste ich prezentowanie organowi lub pracownikom urzędu obsługującego organ państwowy;
 • gromadzenie i selekcjonowanie informacji oraz monitorowanie procesów legislacyjno-decyzyjnych, a także prognozowanie zmian politycznych, społecznych i gospodarczych;
 • tworzenie listy interesariuszy i listy argumentów w celu zaprezentowania przedstawicielom władzy publicznej działań naruszających szerszy interes publiczny;
 • branie udziału w posiedzeniach komisji organów przedstawicielskich (sejm, senat, sejmiki, rady), na których rozpatrywane są projekty ustaw w celu przedkładania dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz ekspertyz i opinii prawnych;
 • analizowanie i interpretowanie zebranych danych w celu przygotowania racjonalnych argumentów na spotkanie z przedstawicielami władz państwowych i lokalnych;
 • doradzanie klientom i pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań prowadzących do osiągnięcia zamierzonego rezultatu

Ile zarabiają lobbyści?

Zarobki lobbystów kształtują się porównywalnie do zarobków prawników. Lobbysta z dużym doświadczeniem i z udokumentowanymi sukcesami może liczyć na zarobki nawet 30 tys. miesięcznie.


Powiązane zawody

Adwokat
Adwokat
Adwokat to zawód prawniczy, polegający na udzielaniu pomocy prawnej, na obronie oskarżonych za popełnienie przestępstwa ...
Brand Manager, opiekun marki
Brand Manager, opiekun marki
Brand Manager, zwany także opiekunem marki lub menedżerem ds. produktu to stanowisko kierownicze, wiążące się bardziej z...
Key Account Manager
Key Account Manager
Polskim odpowiednikiem Account Managera jest kierownik ds. kluczowych klientów.
Mediator sądowy
Mediator sądowy
Mediator sądowy za pomocą procedur mediacyjnych pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową w sprawach rodzinn...
PR manager, kierownik ds. public relations
PR manager, kierownik ds. public relations
PR Manager odpowiada za wizerunek firmy. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa odbywa się poprzez kontakty z mediami,...
Project Manager
Project Manager
Project Manager to specjalista dowolnej dziedziny, zarządzający konkretnym projektem. Można powiedzieć, że jest to praco...
Przedstawiciel handlowy (handlowiec)
Przedstawiciel handlowy (handlowiec)
Handlowiec jest specjalistą prowadzącym sprzedaż produktów lub usług firmy. W zależności od stanowiska w firmie może być...
Sales Director, dyrektor ds. sprzedaży
Sales Director, dyrektor ds. sprzedaży
Sales Director to kierownik zarządzający procesem sprzedaży i nadzorujący pracę podległych mu handlowców (specjalistów d...
Specjalista ds. marketingu
Specjalista ds. marketingu
Specjalista ds. marketingu odpowiada w firmie za działania marketingowe. Zajmuje się ich planowaniem, koordynacją oraz r...
Specjalista ds. mediów społecznościowych
Specjalista ds. mediów społecznościowych
Specjalista ds. mediów społecznościowych, specjalista social media, social media ninja - to różne nazwy tej samej profes...
Specjalista ds. personalnych (HR Manager)
Specjalista ds. personalnych (HR Manager)
Specjalista ds. personalnych (doradca personalny, HR Manager) to profesjonalista zajmujący się doborem odpowiednich kand...
Specjalista ds. PR
Specjalista ds. PR
Specjalista ds. PR jest osobą, która dba o wizerunek swojego klienta w mediach, społeczeństwie oraz wśród pracowników. J...
Trendsetter
Trendsetter
Trendsetter to osoba, której zadaniem jest promowanie konkretnej marki. Firma ubiera go w modne i atrakcyjne ubrania, wy...

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu