Pośrednik pracy

Pośrednik pracy zajmuje się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, dystrybucją tych informacji, nawiązywaniem współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników, doborem kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieraniem informacji o lokalnym rynku pracy.

Zakres obowiązków Pośrednika pracy:

 • stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników;
 • pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, rejestrowanie tych informacji i stałe kontrolowanie stopnia wykorzystania tych miejsc pracy;
 • udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania;
 • zbieranie informacji o osobach zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy, dotyczących: wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności zawodowych tych osób, ograniczeń w ich zatrudnieniu, doświadczenia zawodowego oraz innych informacji, niezbędnych do określenia możliwości ich zatrudnienia i przydatności zawodowej;
 • udzielanie informacji o osobach poszukujących pracy, ich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym;
 • negocjowanie z podmiotami zatrudniającymi warunków pracy dla przyszłych pracowników i udzielanie podmiotom zatrudniającym pomocy przy ustalaniu tych warunków;
 • dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy;
 • dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego, na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy, dokonanej samodzielnie, z udziałem doradcy zawodowego lub innego eksperta;
 • udzielanie podmiotom zatrudniającym informacji o możliwościach i formach poszukiwania pracowników;
 • pozyskiwanie takich informacji o lokalnym rynku pracy, jak: liczba, rodzaje i formy prawne podmiotów zatrudniających, kondycja gospodarcza, finansowa i produkcyjna tych podmiotów, ich potrzeby kadrowe, tendencje zatrudnienia, możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, dynamika rozwoju lokalnego rynku pracy, zapotrzebowanie na usługi związane z prowadzeniem pośrednictwa pracy, zaplecze kadrowe lokalnego rynku;
 • przechowywanie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy i podmiotach zatrudniających;
 • przekazywanie informacji dotyczących elementów rynku pracy do komórek analitycznych;
 • współpraca z komórkami analitycznymi przy analizowaniu i przewidywaniu zmian na lokalnym rynku pracy

Ile zarabia Pośrednik pracy?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 501 PLN brutto. Co drugi pośrednik pracy otrzymuje pensję od 2 200 PLN do 2 934 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych pośredników pracy zarabia poniżej 2 200 PLN brutto. Na zarobki powyżej 2 934 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pośredników pracy.

Komentarze (0)

No comments found