Specjalista etyki biznesu

Specjalista etyki biznesu kształtuje etyczny wizerunek w długofalowej strategii organizacji. Promuje i wprowadza standardy etyczne, dobre praktyki biznesowe, zasady społecznej odpowiedzialności, określające zasady postępowania wobec współpracowników, klientów, akcjonariuszy, dostawców, doradców, świata polityki oraz opinii publicznej. Zarządza etyką biznesu w organizacji.

Czym się zajmuje Specjalista etyki biznesu? Jego praca to zwykle:

 • opracowywanie, promowanie i wdrażanie reguł etycznych w organizacji;
 • uświadamianie pracownikom wartości i wagi standardów etycznych stosowanych w organizacji takich jak: zwiększanie wydajności pracy, mobilizacja do współdziałania, zmniejszanie fluktuacji kadr, dobre relacje z klientami;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych w wydawnictwach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących wartości etycznych pożądanych w organizacji;
 • poszerzanie wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych w organizacji wśród pracowników, na rynku i wśród konsumentów, w społeczeństwie oraz środowisku regionalnym;
 • prowadzenie badań wśród pracowników organizacji nad ich postawami wobec wartości etycznych promowanych przez firmę i na ich podstawie kształtowanie ich postaw wobec standardów etycznych;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania wartości etycznych w organizacji;
 • zapoznawanie się z raportami dostarczanymi organizacji przez tajnych audytorów, zwanych tajemniczymi klientami, w celu poprawy przestrzegania standardów etycznych;
 • opracowywanie planów programów i kampanii społecznych promujących dobre praktyki w organizacji takich jak np. wspieranie rozwoju kobiet w życiu zawodowym i prywatnym: udogodnienia związane z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim, plany rozwoju zawodowego i przebieg kariery;
 • opracowywanie wewnętrznych programów szkoleń dotyczących wartości etycznych organizacji skierowanych do młodszych pracowników prowadzonych przez doświadczoną kadrę;
 • przygotowywanie systemu nagród i kar wzmacniających przestrzeganie wartości etycznych organizacji, m. in. takich jak: rabat na paliwo, plan oszczędnościowo-emerytalny, ubezpieczenie na życie czy możliwość zakupienia akcji pracowniczych, dodatkowe świadczenia medyczne, prawo do służbowych laptopów, telefonu komórkowego, samochodu służbowego itp.;
 • kontaktowanie się z mediami w przypadkach tzw. kryzysów wizerunkowych firmy (przypadki naruszania praw pracowniczych);
 • przeprowadzanie mediacji z byłymi pracownikami, którzy wnieśli sprawę do sądu w przypadkach naruszania praw pracowniczych i nie przestrzegania kodeksu etycznego firmy

Komentarze (0)

No comments found