Spedytor

Praca spedytora jest ściśle powiązana z zagadnieniem logistyki. Spedytor jest odpowiedzialny za organizację transportu towarów i ludzi. Obszar, jakim się interesuje to komunikacja samochodowa, kolejowa, morska, śródlądowa, lotnicza czy intermodalna. Spedytor musi sam zadecydować, który z nich wybrać, aby transport był najbardziej wydajny i najszybszy. Nadzoruje on proces od przygotowania, poprzez wysyłkę aż do momentu dotarcia do celu. Praca spedytora nie zamyka się w jednym dziale: musi znać się na przepisach prawnych różnych krajów, właściwościach towarów (np. dotyczących ich przechowywania), transporcie czy dystrybucji.

Predyspozycje

Spedytor musi być osobą, która posiada umiejętność samoorganizacji, potrafi szybko myśleć logicznie i analitycznie, aby móc jak najlepiej ustalić formę transportu. Praca spedytora polega na ciągłej komunikacji międzyludzkiej, dlatego musi on bezproblemowo pozyskiwać i utrzymywać współpracowników, cały czas rozwijać swoje umiejętności i wiedzę z zakresu prawa obowiązującego w kraju i za granicą, aby z powodu niewiedzy nie złamać prawa (narażając tym pracodawcę na mandat czy kierowcę na niebezpieczeństwo np. z powodu przeładowania). Spedytor pracuje za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych: telefonu, faxu, komputera, dlatego konieczna jest umiejętność ich obsługi.

Jak zostać spedytorem?

Aby pracować jako spedytor nie jest wymagane wyższe wykształcenie – pracodawca większą uwagę zwraca na doświadczenie i predyspozycje. Jeśli kandydat posiada średnie wykształcenie i pracował przez jakiś czas na podobnym stanowisku, bądź w branży spedycyjno-transportowej, a dodatkowo uczestniczył w dodatkowych szkoleniach czy kursach, to jest idealnym spedytorem/

Gdzie do pracy?

Pracę można znaleźć przede wszystkim w przedsiębiorstwach związanych z transportem, spedycją, np. w przedsiębiorstwach, magazynach czy na lotniskach przy organizacji transportu ludzi.

Zarobki

Spedytor, ze względu na stopień trudności, odpowiedzialności i zaangażowania w swoją pracę, otrzymuje dobre wynagrodzenie, które średnio wynosi od 2800 do nawet 5 000 zł miesięcznie.

Komentarze (1)

  • Monstro

    Zapraszam do całkowicei darmowej giełdy transportowaej. www.transport.monstro.pl
    5/13/14