Sternik żeglugi śródlądowej

Sternik / kapitan żeglugi śródlądowej odpowiada za kierowanie jednostką pływającą z pomocą steru, prowadzi jednostkę pływającą według zadanego kursu.

Zadania Sternika żeglugi śródlądowej to:

  • obsługa i nadzorowanie pracy urządzeń sterowych holowników, lodołamaczy, statków pasażerskich bez miejsc sypialnianych oraz z miejscami sypialnianymi, zestawów pchanych i sprzężonych oraz statków towarowych o napędzie mechanicznym;
  • utrzymywanie zadanego kursu wyznaczonego na widoczny obiekt na brzegu znak nawigacyjny lub poprzez odniesienie do wskazań urządzeń nawigacyjnych - utrzymywanie kursu kompasowego;
  • nawigowanie holowników, lodołamaczy, statków pasażerskich bez miejsc sypialnianych oraz z miejscami sypialnianymi, zestawów pchanych i sprzężonych oraz statków towarowych o napędzie mechanicznym;
  • wspomaganie nawigacji barki,
  • pełnienie funkcji kapitana (szypra), w takiej sytuacji dowodzenie załogą na mniejszych jednostkach pływających.

Zarobki Sternika żeglugi śródlądowej

W Polsce kapitan statku żeglugi śródlądowej zarabia 10200 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 7173.44 PLN.

Komentarze (0)

No comments found