Szef kuchni (kuchmistrz)

Szef kuchni (kuchmistrz) organizuje i nadzoruje pracę podległego personelu kuchennego oraz prowadzi instruktaż technologiczno-techniczny w zakresie produkcji kulinarnej w zamkniętych i otwartych zakładach żywienia zbiorowego.

Praca Szef kuchni (kuchmistrz) to głownie:

 • planowanie produkcji i ustalanie asortymentu produkcji;
 • sporządzanie zapotrzebowania na surowce do produkcji;
 • przyjmowanie surowców do produkcji i ich ocena;
 • przeprowadzanie oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych (ocena organoleptyczna, kulinarna), pobieranie próbek;
 • planowanie jadłospisów i prawidłowe zestawianie potraw;
 • nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych;
 • prowadzenie instruktażu w zakresie metod i technik sporządzania wyrobów kulinarnych;
 • wprowadzanie i sporządzanie nowych potraw wg nowych (własnych) receptur i przepisów;
 • przygotowywanie personelu do wprowadzania nowych wyrobów i nowoczesnego sprzętu technicznego;
 • nadzorowanie wydawania potraw z kuchni;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń produkcji (rozliczeń materiałowo-technologicznych);
 • opracowywanie harmonogramów pracy dla personelu kuchni na poszczególnych stanowiskach, nadzorowanie i rozliczanie czasu pracy, ocenianie pracy podległego personelu;
 • nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel przepisów bhp i ppoż. oraz wymogów higieniczno-sanitarnych obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego

Ile zarabia Szef kuchni (kuchmistrz)?

Wynagrodzenie na stanowisku szef kuchni średnio wynosi 4 025 zł zł na rękę.

Komentarze (0)

No comments found