Żałobnik / mistrz ceremonii pogrzebowych

Żałobnik wykonuje wszelkie czynności związane z zapewnieniem sprawnego i rzetelnego wykonania usług pogrzebowych związanych z transportem i pochowaniem zwłok.

Zakres obowiązków żałobnika / mistrza ceremonii pogrzebowych to:

 • wkładanie zwłok do trumny, skrzyni lub na nosze;
 • wykonywanie makijażu zwłok, mycie, golenie i strzyżenie oraz ubieranie zwłok;
 • zalutowywanie trumny przy przewozach poza granice lub spoza granicy;
 • nakładanie na trumnę pokrowca z folii przy przewozach na duże odległości;
 • kopanie grobów ziemnych ręcznie;
 • obróbka ręczna grobów kopanych mechanicznie;
 • zasypywanie grobów po wstawieniu do nich trumny i formowanie mogiły;
 • kopanie grobów rodzinnych w celu pochowania zwłok;
 • kopanie dołów do pochowania odpadów pooperacyjnych;
 • kopanie grobów ziemnych, w których są zwłoki, w celu dokonania ekshumacji zwłok;
 • wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem kwater do pochowań w okresie zimowym, tj. załadowywanie i rozładowywanie liści, mat, trawy, drewna opałowego itp.;
 • utrzymywanie czystości i porządku przy grobach przygotowanych do pochowania zmarłego oraz w całej kwaterze;
 • ustawianie trumny ze zwłokami na katafalku w sali ceremonialnej;
 • zdjęcie z katafalku i przeniesienie jej na wózek katafalkowy;
 • asystowanie przy trumnie podczas przejścia konduktu pogrzebowego do grobu;
 • zdjęcie trumny z wózka i wpuszczenie jej do grobu;
 • wykonywanie takich czynności jak przy wyprowadzaniu z sali ceremonialnej - przy pogrzebie rozpoczynającym się od bramy cmentarza lub w przechowalni zwłok;
 • utrzymywanie czystości osobistej.

Branża pogrzebowa stwarza możliwości dla osób bez kwalifikacji zawodowych. Zazwyczaj wystarcza wykształcenie podstawowe lub średnie.

Zarobki żałobnika

Zarobki miesięczne na pełny etat wynoszą ok. 1 700 - 2 500 PLN. Do tego dolicza się premię. Pracodawca zapewnia ponadto komplet odzieży roboczej i ceremonialnej oraz obuwie.

Komentarze (0)

No comments found