Jakiego artykułu szukasz?

Architektura wnętrz – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

W przypadku studiów artystycznych, w tym kierunku Architektura wnętrz, kluczowym kryterium rekrutacji jest sprawdzian uzdolnień kandydatów. Kandydaci otrzymują również punkty za wyniki z matury – najczęściej uwzględniana jest matematyka, również inne przedmioty obowiązkowe czy historia/historia sztuki. Sprawdź, co powinno zawierać portfolio, zależnie od wybranej uczelni oraz gdzie można studiować Architekturę wnętrz.

Architektura wnętrz – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

Architektura wnętrz to kierunek, który oferują przede wszystkim uczelnie artystyczne, politechniki, wyższe szkoły zawodowe oraz spora grupa niepublicznych szkół wyższych. Studiowanie Architektury wnętrz wymaga uzdolnień artystycznych, wyobraźni przestrzennej, dużej wrażliwości estetycznej i umiejętności połączenia artyzmu z użytkową funkcją projektowanych wnętrz.

Architektura wnętrz – jakie przedmioty na maturze?

Sprawdzamy zasady naboru w wybranych uczelniach, zwracając uwagę na zróżnicowane wymogi sprawdzianów praktycznych w każdej z nich.

Na Politechnice Poznańskiej uwzględniane będą wynik maturalne z języka polskiego, języka obcego jednego z przedmiotów: historia, historia sztuki lub historia muzyki. Kandydaci przygotowują porfolio – teczkę prac, pozwalających ocenić umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku.

Kandydaci do Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu przygotowują minimum 10 prac, w tym studium postaci oraz perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu przystępują do sprawdzianu uzdolnień plastycznych, obejmującego zadania w wymiarze 2D (kompozycja kolorystyczna) i 3D (kompozycja czarno-biała). W dalszym etapie odbywa się rozmowa służąca omówieniu przez kandydata zadań zrealizowanych podczas egzaminu specjalistycznego.

Język polski i język obcy na dowolnym poziomie, matematyka na poziomie podstawowym oraz jeden z przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, historia lub historia sztuki obowiązują na Politechnice Bydgoskiej. Przeprowadzany jest także egzamin praktyczny, polegający na przeglądzie teczek minimum 15 prac wykonanych w dowolnej technice, wskazujących na zainteresowanie kierunkiem.

Na Politechnice Śląskiej uwzględniany jest wynik z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym. Obowiązuje również sprawdzian uzdolnień plastycznych. Składa się na niego ocena portfolio (5 prac malarskich i 5 rysunkowych) oraz wykonanie zadania graficzno-przestrzennego i artystycznego.

Kandydaci do Sopockiej Szkoły Wyższej przygotowują portfolio (2 kolorowe prace malarskie i 2 szkice), odbywają także rozmowę kwalifikacyjną. Warto w trakcie rozmowy przedstawić inne swoje prace artystyczne, np. z zakresu grafiki, fotografii, rzeźby. O rozstrzygnięciu rozmowy może zadecydować wykonanie zadania rysunkowego.

Należy zawsze sprawdzać w serwisach uczelnianych szczegółowe warunki kwalifikacyjne, przede wszystkim w odniesieniu do egzaminów praktycznych. Każda uczelnia stawia nieco inne wymagania, jeśli chodzi o rodzaj wykonanych przez kandydata prac.

Sprawdź, w jakich innych uczelniach można studiować Architekturę wnętrz.

Architektura wnętrz – studia pokrewne

Może rozważysz inne kierunki związane z architekturą? Nasze propozycje:

Architektura

Architektura krajobrazu

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni kulturowych

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Inne kierunki studiów artystycznych znajdziesz tutaj.

Więcej o studiach artystycznych - tutaj.

Poradnik kandydata na studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Typy studiów znajdziecie TUTAJ

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ

Studia podyplomowe - szukaj TUTAJ

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu