Jakiego artykułu szukasz?

Architektura wnętrz – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

W przypadku studiów artystycznych, w tym kierunku Architektura wnętrz, kluczowym kryterium rekrutacji jest sprawdzian uzdolnień kandydatów. Kandydaci otrzymują również punkty za wyniki z matury – najczęściej uwzględniana jest matematyka, również inne przedmioty obowiązkowe czy historia/historia sztuki. Sprawdź, co powinno zawierać portfolio, zależnie od wybranej uczelni oraz gdzie można studiować Architekturę wnętrz.

Architektura wnętrz – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

Architektura wnętrz to kierunek, który oferują przede wszystkim uczelnie artystyczne, politechniki, wyższe szkoły zawodowe oraz spora grupa niepublicznych szkół wyższych. Studiowanie Architektury wnętrz wymaga uzdolnień artystycznych, wyobraźni przestrzennej, dużej wrażliwości estetycznej i umiejętności połączenia artyzmu z użytkową funkcją projektowanych wnętrz.

Architektura wnętrz – jakie przedmioty na maturze?

Sprawdzamy zasady naboru w wybranych uczelniach, zwracając uwagę na zróżnicowane wymogi sprawdzianów praktycznych w każdej z nich.

Na Politechnice Poznańskiej uwzględniane będą wynik maturalne z języka polskiego, języka obcego jednego z przedmiotów: historia, historia sztuki lub historia muzyki. Kandydaci przygotowują porfolio – teczkę prac, pozwalających ocenić umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku.

Kandydaci do Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu przygotowują minimum 10 prac, w tym studium postaci oraz perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu przystępują do sprawdzianu uzdolnień plastycznych, obejmującego zadania w wymiarze 2D (kompozycja kolorystyczna) i 3D (kompozycja czarno-biała). W dalszym etapie odbywa się rozmowa służąca omówieniu przez kandydata zadań zrealizowanych podczas egzaminu specjalistycznego.

Język polski i język obcy na dowolnym poziomie, matematyka na poziomie podstawowym oraz jeden z przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, historia lub historia sztuki obowiązują na Politechnice Bydgoskiej. Przeprowadzany jest także egzamin praktyczny, polegający na przeglądzie teczek minimum 15 prac wykonanych w dowolnej technice, wskazujących na zainteresowanie kierunkiem.

Na Politechnice Śląskiej uwzględniany jest wynik z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym. Obowiązuje również sprawdzian uzdolnień plastycznych. Składa się na niego ocena portfolio (5 prac malarskich i 5 rysunkowych) oraz wykonanie zadania graficzno-przestrzennego i artystycznego.

Kandydaci do Sopockiej Szkoły Wyższej przygotowują portfolio (2 kolorowe prace malarskie i 2 szkice), odbywają także rozmowę kwalifikacyjną. Warto w trakcie rozmowy przedstawić inne swoje prace artystyczne, np. z zakresu grafiki, fotografii, rzeźby. O rozstrzygnięciu rozmowy może zadecydować wykonanie zadania rysunkowego.

Należy zawsze sprawdzać w serwisach uczelnianych szczegółowe warunki kwalifikacyjne, przede wszystkim w odniesieniu do egzaminów praktycznych. Każda uczelnia stawia nieco inne wymagania, jeśli chodzi o rodzaj wykonanych przez kandydata prac.

Sprawdź, w jakich innych uczelniach można studiować Architekturę wnętrz.

Architektura wnętrz – studia pokrewne

Może rozważysz inne kierunki związane z architekturą? Nasze propozycje:

Architektura

Architektura krajobrazu

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni kulturowych

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Inne kierunki studiów artystycznych znajdziesz tutaj.

Więcej o studiach artystycznych - tutaj.

Poradnik kandydata na studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Typy studiów znajdziecie TUTAJ

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ

Studia podyplomowe - szukaj TUTAJ

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Zamojska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Szczeciński