Jakiego artykułu szukasz?

Architektura wnętrz – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

W przypadku studiów artystycznych, w tym kierunku Architektura wnętrz, kluczowym kryterium rekrutacji jest sprawdzian uzdolnień kandydatów. Kandydaci otrzymują również punkty za wyniki z matury – najczęściej uwzględniana jest matematyka, również inne przedmioty obowiązkowe czy historia/historia sztuki. Sprawdź, co powinno zawierać portfolio, zależnie od wybranej uczelni oraz gdzie można studiować Architekturę wnętrz.

Architektura wnętrz – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

Architektura wnętrz to kierunek, który oferują przede wszystkim uczelnie artystyczne, politechniki, wyższe szkoły zawodowe oraz spora grupa niepublicznych szkół wyższych. Studiowanie Architektury wnętrz wymaga uzdolnień artystycznych, wyobraźni przestrzennej, dużej wrażliwości estetycznej i umiejętności połączenia artyzmu z użytkową funkcją projektowanych wnętrz.

Architektura wnętrz – jakie przedmioty na maturze?

Sprawdzamy zasady naboru w wybranych uczelniach, zwracając uwagę na zróżnicowane wymogi sprawdzianów praktycznych w każdej z nich.

Na Politechnice Poznańskiej uwzględniane będą wynik maturalne z języka polskiego, języka obcego jednego z przedmiotów: historia, historia sztuki lub historia muzyki. Kandydaci przygotowują porfolio – teczkę prac, pozwalających ocenić umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku.

Kandydaci do Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu przygotowują minimum 10 prac, w tym studium postaci oraz perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu przystępują do sprawdzianu uzdolnień plastycznych, obejmującego zadania w wymiarze 2D (kompozycja kolorystyczna) i 3D (kompozycja czarno-biała). W dalszym etapie odbywa się rozmowa służąca omówieniu przez kandydata zadań zrealizowanych podczas egzaminu specjalistycznego.

Język polski i język obcy na dowolnym poziomie, matematyka na poziomie podstawowym oraz jeden z przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, historia lub historia sztuki obowiązują na Politechnice Bydgoskiej. Przeprowadzany jest także egzamin praktyczny, polegający na przeglądzie teczek minimum 15 prac wykonanych w dowolnej technice, wskazujących na zainteresowanie kierunkiem.

Na Politechnice Śląskiej uwzględniany jest wynik z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym. Obowiązuje również sprawdzian uzdolnień plastycznych. Składa się na niego ocena portfolio (5 prac malarskich i 5 rysunkowych) oraz wykonanie zadania graficzno-przestrzennego i artystycznego.

Kandydaci do Sopockiej Szkoły Wyższej przygotowują portfolio (2 kolorowe prace malarskie i 2 szkice), odbywają także rozmowę kwalifikacyjną. Warto w trakcie rozmowy przedstawić inne swoje prace artystyczne, np. z zakresu grafiki, fotografii, rzeźby. O rozstrzygnięciu rozmowy może zadecydować wykonanie zadania rysunkowego.

Należy zawsze sprawdzać w serwisach uczelnianych szczegółowe warunki kwalifikacyjne, przede wszystkim w odniesieniu do egzaminów praktycznych. Każda uczelnia stawia nieco inne wymagania, jeśli chodzi o rodzaj wykonanych przez kandydata prac.

Sprawdź, w jakich innych uczelniach można studiować Architekturę wnętrz.

Architektura wnętrz – studia pokrewne

Może rozważysz inne kierunki związane z architekturą? Nasze propozycje:

Architektura

Architektura krajobrazu

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni kulturowych

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Inne kierunki studiów artystycznych znajdziesz tutaj.

Więcej o studiach artystycznych - tutaj.

Poradnik kandydata na studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Typy studiów znajdziecie TUTAJ

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ

Studia podyplomowe - szukaj TUTAJ

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Lubelska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Białostocka
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu