​Dziennikarstwo w Toruniu

Od współczesnego dziennikarza oprócz oczywiście rzetelności oczekuje się umiejętności pracy pod presją czasu. To kierunek dla osób dynamicznych, przebojowych, ciekawych świata, posiadających zmysł analityczny, interesujących się nowymi technologiami, umiejących pytać i słuchać.

Jak wyglądają studia dziennikarskie?

Studia na dziennikarstwie to wiele samodzielnie lub zespołowo przygotowywanych projektów, kontakt z praktykami – dziennikarzami i specjalistami z branży reklamy i public relations. Oprócz wykładów i ćwiczeń studenci uczestniczą w zajęciach warsztatowych, laboratoriach, odbywają praktyki w stacjach radiowo-telewizyjnych, agencjach reklamowych czy PR.

Studia licencjackie trwają 3 lata. Ich ukończenie pozwala na kontynuację kształcenia na studiach magisterskich II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty jak: nauka o komunikowaniu, historia mediów, edytorstwo tekstów, gatunki dziennikarskie, prawo mediów, etyka dziennikarska, prawo autorskie, emisja głosu, retoryka i erystyka, warsztat fotografii, polski system medialny, pracownia badań medioznawczych, socjologia mediów, systemy medialne na świecie, systemy polityczne oraz wiele przedmiotów do wyboru, jak: warsztat dziennikarza internetowego, technika prowadzenia wywiadu, dziennikarskie źródła informacji, publicystyka polityczna, reportaż telewizyjny i film dokumentalny, publicystyka kulturalna, technika realizacji tv, dziennikarstwo śledcze czy polska szkoła reportażu.

Co po studiach dziennikarskich?

Dziennikarstwo to studia interdyscyplinarne. Absolwent dziennikarstwa posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej, dziennikarza radiowego, telewizyjnego, prasowego, korespondenta, organizatora lokalnych mediów, specjalisty PR, doradcy ds. mediów, pracownika agencji produkcji radiowo-telewizyjnej, eksperta w instytucjach politycznych, pracownika sztabu wyborczego.

Gdzie można studiować dziennikarstwo w Toruniu?

Jedna publiczna i jedna niepubliczna toruńska uczelnia oferuje studia dziennikarskie. Są to:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, tylko studia stacjonarne, specjalności:

  • dziennikarstwo i nowe media
  • branding i public relations.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego lub języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, specjalności:

  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
  • kultura medialna.

Studia stacjonarne kosztują 1800 zł za semestr, niestacjonarne – 1300 zł.

Dziennikarstwo to podobno stan umysłu. Praca nie kończy się wraz z zamknięciem laptopa. Czujny dziennikarz pozostaje w nieustającej gotowości, codzienność dostarcza tematów na bieżąco.

Jeśli wahacie się nad wyborem tych studiów, może przemyślenia Anny pomogą Wam podjąć decyzję:

http://zblogowany.pl/2016/07/czy-warto-studiowac-dziennikarstwo/