​Filologia angielska i germańska w Lublinie


Perspektywy pracy po filologii


Ukończenie specjalności nauczycielskiej i uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka to przepustka do pracy we wszystkich typach szkół i placówek edukacyjnych: przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich, szkołach języków obcych, specjalistycznych kursach językowych.

Filolodzy zatrudniani są w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach, instytucjach kultury.

Doskonała znajomość języka obcego w połączeniu z dodatkowymi kwalifikacjami i umiejętnościami daje możliwości pracy w dziedzinach wymagających biegłej komunikacji, znajomości kultury i realiów określonych krajów: dyplomacji, turystyce, biznesie międzynarodowym.

Ukończenie specjalizacji translatorskiej pozwala na podjęcie pracy w biurach tłumaczeń czy w charakterze tłumacza symultanicznego.


Gdzie w Lublinie można studiować filologię?


Zobaczcie ofertę poniższych uczelni. Obie państwowe szkoły wyższe kształcą na poziomie zarówno licencjackim i jak i magisterskim.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, studia stacjonarne.

Rekrutacja na filologię angielską/germańską odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz języka angielskiego/niemieckiego.

Specjalności na germanistyce:

  • nauczycielska
  • specjalistyczny język niemiecki.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, specjalizacje na filologii angielskiej:

  • nauczycielska
  • translatoryczna.

Rekrutacja na filologię angielską odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego i języka angielskiego.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.

Filologię germańską można studiować w trybie stacjonarnym. Przewidziana jest grupa początkująca – rekrutacja w oparciu o wynik maturalny z języka obcego oraz grupa zaawansowana – przyjęcia na studia na podstawie wyników z języka niemieckiego.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, kierunek filologia angielska z lingwistyką stosowaną.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 5310zł, niestacjonarnych – 4400 zł.

Posłuchajcie, co o swoich studiach filologicznych opowiada studentka trzeciego roku: