Jakiego artykułu szukasz?

Jak wypadła tegoroczna matura?

Maturzyści muszą przystąpić obowiązkowo do egzaminów z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego. W przypadku uczniów ze szkół z językiem nauczania mniejszości narodowej - dodatkowo tego właśnie języka.

Jak wypadła tegoroczna matura?

Matura 2021 - wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu dojrzałości. Tegoroczną maturę zdało 74,5 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

W związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był okrojony, a wymagania egzaminacyjne zmniejszone o ok. 20-30 procent.

Tak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie było w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Licealiści na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierali: język angielski - 65 proc., matematykę - 28 proc., język polski - 27 proc. Natomiast wśród uczniów techników język angielski wybrało 46 proc., matematykę - 25 proc., geografię - 19 proc.

Maturzyści mogą poznać swoje indywidualne wyniki w systemie ZIU - https://wyniki.edu.pl/login

Jak wyglądała matura 2021?

Po egzaminie pisemnym z języka polskiego oraz matematyki, a także historii muzyki, maturzyści pisali egzamin z języka obcego. Podobnie jak w ubiegłych latach, królował język angielski.

Po pierwszym dniu nie brakowało tych, którzy twierdzili, że było łatwo, ale wielu rozczarowały tegoroczne tematy. Bo choć "Lalka" pojawiała się na giełdzie tematów, to już "Ziemia obiecana" była dużym zaskoczeniem. Maturzyści mieli do przygotowania rozprawkę na wybrany temat:

1. Czy ambicja ułatwia osiągnięcie człowiekowi zamierzonego celu? Na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa.
2. Miasto – przyjazne czy wrogie człowiekowi? Na podstawie książki "Ziemia obiecana" Władysława Reymonta.

Interpretacja tekstu poetyckiego dotyczyła wiersza Beaty Obertyńskiej "Strych".

Bohaterem drugiego dnia był ośmiokąt foremny. Arkusze egzaminacyjne z matematyki składały się z dwóch części. Pierwszą stanowiły zadania zamknięte jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa). W drugiej części zdający rozwiązywali zadania otwarte, wymagające dokonania większych obliczeń. Łącznie do zdobycia było 50 punktów. Wymagane minimum to 15 punktów, czyli 30% konieczne do zdania egzaminu.

Maturzyści w kolejnych dniach zdają wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym. O ich wyborze najczęściej decydują wymogi rekrutacyjne na konkretne kierunki studiów.

Po co matura?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:

 • wyznacza poziom, na jakim uczniowie opanowali wymagania programowe ze zdawanych przedmiotów;
 • stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych.

Krótko mówiąc zdana matura to satysfakcja, zamknięcie ważnego etapu edukacji, a także przepustka na studia.

Maturus oznacza dojrzały, czy jednak pozytywne rozwiązanie kilkudziesięciu zadań testowych przesądza o dojrzałości?

Jakie przedmioty na maturze

Przedmioty obowiązkowe zdawane na egzaminie pisemnym:

 • język polski na poziomie podstawowym
 • matematyka na poziomie podstawowym
 • język obcy na poziomie podstawowym
 • język mniejszości narodowej bez określania poziomu - tylko absolwenci szkół z językiem mniejszości narodowej
 • dowolny przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym - nie dotyczy matury 2021!

Przedmioty obowiązkowe zdawane na egzaminie ustnym (bez określania poziomu) - nie dotyczy matury 2021!

 • język polski
 • język obcy
 • język mniejszości narodowej - tylko absolwenci szkół z językiem mniejszości narodowej.

Przedmioty dodatkowe, zdawane na poziomie rozszerzonym:

Wybrać można sześć przedmiotów. Dostępne są:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Matura w czasach pandemii

Pandemia spowodowała pewne zmiany w organizacji egzaminu maturalnego.

Uczniów nie obowiązuje dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Ponadto egzaminy przeprowadzane są tylko w formie pisemnej.

Oczywiście można, a nawet należy przystąpić do tych egzaminów, jeśli ich wyniki uwzględniane są podczas postępowania rekrutacyjnego na określone studia.

Deklaracje maturalne

Maturzyści składają deklaracje maturalne w swych szkołach do 30 września. Wybierają tym samym te przedmioty, które pragną zdawać na maturze.

Ma ona charakter orientacyjny - może zostać zmodyfikowana. Ostateczną deklarację maturzyści składają w lutym. Jest ona wiążąca - po tym ter­mi­nie nie ma już możliwości do­ko­nywania zmian. Uczeń musi przystąpić do matury ze wskazanych przez siebie przedmiotów, na zadeklarowanym przez siebie poziomie.

Finaliści olimpiad

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik. Dotyczy to konkretnych konkursów, organizowanych w konkretnych latach przez konkretnych organizatorów. Wykaz olimpiad gwarantujących zwolnienie z określonego przedmiotu maturalnego dostępny jest na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ile procent, żeby zdać

Matura jest zdana, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych (czyli języka polskiego, matematyki języka obcego, zdawanych na poziomie podstawowym) uzyska się przynajmniej 30% punktów.

Przedmioty dodatkowe nie maja wpływu na wynik matury. Ich niepomyślny wynik może jedynie przesądzić o niepowodzeniu podczas rekrutacji na studia.

Za mało punktów na maturze

Jeśli wydaje Ci się, że nie poszło tak źle jak pokazują wyniki, możesz skorzystać z prawa do odwołania. W pierwszej kolejności musisz zgłosić w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej chęć obejrzenia swojego arkusza, co pozwoli porównać odpowiedzi z kluczem i zweryfikować poprawność zsumowania punktów. Jeśli wychwycisz rozbieżności lub uznasz, że Twoja właściwa odpowiedz nie została uznana - możesz złożyć odwołanie w formie pisma zawierającego uzasadnienie zaniżenia według Ciebie oceny. Uznanie wniosku skutkuje wydaniem nowego świadectwa lub aneksu. Jeśli interwencja nie przyniesie skutku - pozostaje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego złożone z ekspertów, którzy ponownie oceniają pracę maturalną.

Matura poprawkowa

Maturę można poprawić w dwóch przypadkach - jeśli nie jest zdana lub osiągnięty wynik nie jest satysfakcjonujący.

W pierwszym przypadku obowiązuje termin poprawkowy - 24 sierpnia. Dotyczy on osób, które tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego nie uzyskały wymaganych 30% z poziomu podstawowego. W tej sytuacji w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników (do 12 lipca) należy złożyć pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do poprawki z matury. Kilkanaście tygodni wytężonej pracy może przynieść satysfakcjonujący wynik i pozwoli uczestniczyć w rekrutacji na studia jeszcze w tym samym roku.

Jeśli maturzysta nie uzyskał wymaganego minimum z więcej niż jednego przedmiotu - do matury może podejść ponownie w kolejnym roku. Wtedy też swoje niezadowalające wyniki mogą poprawić osoby, które maturę zdały, ale uzyskana liczba punktów nie daje szansy w rekrutacji na wymarzony kierunek studiów.

Progi punktowe na studia

Progi punktowe to minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na określony kierunek studiów. Punkty przeliczane są według indywidualnych wskaźników rekrutacyjnych określanych przez uczelnię. Krótko mówiąc - im więcej punktów na maturze, tym wyższy wskaźnik rekrutacyjny i lepsza pozycja rankingowa na liście kandydatów na studia.

Należy mieć na uwadze, że na ten sam kierunek studiów mogą obowiązywać zupełnie inne progi punktowe na różnych uczelniach. To zatem wartość orientacyjna, dotycząca poza tym minionych rekrutacji. Tegoroczne progi punktowe zależne będą od poziomu i wyników kandydatów w tym roku rekrutujących na studia.

Powiązane treści

Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Matury 2020 - podsumowanie, wskazówki, porady
Matury 2020 - podsumowanie, wskazówki, porady
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii
​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii
Nowa ustna matura z języka polskiego
Nowa ustna matura z języka polskiego
Deklaracje maturalne
Deklaracje maturalne
Chcesz zdać maturę? Dobre notatki to podstawa
Chcesz zdać maturę? Dobre notatki to podstawa
Ustna matura z języka polskiego - jak się przygotować?
Ustna matura z języka polskiego - jak się przygotować?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Matura ustna z języka obcego od 2015
Matura ustna z języka obcego od 2015
Deklaracje maturalne do końca września
Deklaracje maturalne do końca września
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Matura pisemna z języka polskiego
Matura pisemna z języka polskiego

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu