Jakiego artykułu szukasz?

Kiedy wyniki rekrutacji na studia 2021-2022

Proces rekrutacji rządzi się swoimi prawami, ale przede wszystkim kluczowe są pewne terminy, których przestrzeganie determinuje uczestnictwo w kolejnych etapach naboru na studia. Jeśli Wasze wnioski trafiły do systemów rekrutacyjnych wybranych uczelni, to teraz oczekujecie na najważniejszy moment – termin wyników rekrutacji. Otrzymujecie wówczas informację zwrotną z uczelni - i co dalej? Przeczytajcie poradnik dla kandydatów na studia.

Kiedy wyniki rekrutacji na studia 2021-2022

Terminy wyników rekrutacji na uczelniach publicznych przypadają mniej więcej w połowie lipca. Mogą być różne nawet w obrębie tej samej szkoły wyższej. Zależy to od specyfiki kierunku, dodatkowych egzaminów praktycznych.

Kiedy wyniki rekrutacji?

Szczegółowe terminy rekrutacji to wewnętrzne ustalenia każdej uczelni. Przykładowo listy osób zakwalifikowanych na studia publikowane są w tym roku:

Politechnika Gdańska – 13.07.2021

Uniwersytet Adama Mickiewicza – 19.07.2021

Uniwersytet Warszawski – 19.07.2021

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 14.07.2021

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 13.07.2021

Politechnika Łódzka – 23.07.2021

Te terminy zamieszczane są w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych i raczej nie umkną uwadze żadnego kandydata.

Czego dowiadujesz się w dniu ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych?

Właśnie tego, czy zostałeś zakwalifikowany na określony kierunek. Inaczej mówiąc, czy wyniki uzyskane na maturze przeliczone na punkty rekrutacyjne oraz uzyskane z dodatkowych sprawdzianów kwalifikacyjnych pozwoliły przekroczyć tegoroczny próg punktowy. Przed Tobą dalsze formalności.

Zostałeś przyjęty do kilku uczelni – i co dalej?

Podobno od przybytku głowa nie boli. Jesteś w tej komfortowej sytuacji, że to Ty wybierasz, który kierunek będziesz studiować oraz na jakiej uczelni rozpoczniesz kształcenie. Warto w tym momencie wziąć głęboki oddech i raz jeszcze przeanalizować wszystkie za i przeciw każdej opcji. Jakie są Twoje priorytety? Czy lokalizacja uczelni oraz ośrodka akademickiego ma kluczowe znaczenie?

Sytuacja jest oczywista, gdy aplikowałeś na jeden kierunek. Jeśli podjąłeś ostateczną decyzję o studiowaniu, pora również na ostateczne formalności.

Od momentu ogłoszenia wyników w ciągu kilku dni należy dostarczyć świadectwo i inne wymagane przez uczelnię dokumenty i dokonać wpisu na studia. O konkretnym miejscu i terminie tej procedury informują najczęściej komunikaty w systemie IRK. Sposób dostarczania dokumentów regulują uczelniane przepisy. Zazwyczaj nie ma konieczności osobistego stawienia się na uczelni, wystarczy dosłać odpowiednie, skompletowane dokumenty – warunkiem takiej opcji jest często wcześniejsze potwierdzenie swoich danych osobowych przez profil zaufany. W przeciwnym razie należy osobiście potwierdzić swoją tożsamość przedkładając dowód osobisty.

Nie dostałeś się na studia?

To oczywiście najmniej optymistyczny, a jednak częsty scenariusz. Co zrobić w sytuacji, gdy na żadnym z wybranych kierunków nie wystarczyło punktów? Okazuje się, że w tej najmniej komfortowej sytuacji scenariuszy jest najwięcej. A więc głowa do góry! To Ty decydujesz, co dalej!

Listy rezerwowe

Listy z ogłoszeniem osób przyjętych nie są ostateczne. Kandydaci, którzy aplikowali na kilka kierunków i uzyskali pozytywny wynik zwalniają miejsca, pozostając przy jednych, wybranych studiach. Tym sposobem osoby znajdujące się na liście rezerwowej awansują w rankingu oczekujących i mogą w efekcie trafić do grona zakwalifikowanych na studia. Sprawdźcie więc, jaką pozycję zajmujecie na liście rezerwowej, co pozwoli ocenić szanse na uzyskanie indeksu na wybranym pierwotnie kierunku studiów.

Rekrutacja uzupełniająca

Nie łudźmy się, że w tym trybie czekać będą na kandydatów kierunki z top listy popularności. W rekrutacji uzupełniającej dostępne są studia, które nie doczekały się wymaganej liczby chętnych, limity przewidziane dla tych kierunków nie zostały wypełnione. Może się jednak okazać, że w ofercie uzupełniającej będą propozycje pokrewne do pierwotnie wybranych kierunków. Może to dobry moment na ponowne zweryfikowanie swoich preferencji co do dalszego kształcenia i okaże się, że optymalne okażą się wybory wcześniej zupełnie nie brane pod uwagę.

Kierunki objęte rekrutacją uzupełniającą ogłaszane są równocześnie z publikacją list osób przyjętych (czyli tych, którzy zostali zakwalifikowani i spełnili w wyznaczonym terminie wymagane formalności) na studia.

Odwołania

Kandydatowi na studia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o nieprzyjęciu. Odwołanie można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej o nieprzyjęciu.

Warto wiedzieć o takiej możliwości. Nie należy wykluczyć błędów spowodowanych czyimś zaniedbaniem, problemów w systemie informatycznym czy rzadkich, ale możliwych niedociągnięć proceduralnych.

Decyzja o nieprzyjęciu, jaką otrzymujecie od komisji rekrutacyjnej, zawiera instrukcje związane z procedurą odwoławczą. Istotne, aby w piśmie odwoławczym przytoczyć konkretne argumenty potwierdzające zaistniałe niedociągnięcia, zaniedbania czy nadużycia.

Złożenie odwołania nie daje żadnej gwarancji pozytywnego zakończenia sprawy, ale skoro jest takie narzędzie – nie wahajcie się z niego skorzystać.

Studia niestacjonarne

Najczęściej wymogi rekrutacyjne na studia niestacjonarne są mniej wyśrubowane. Zależy to oczywiście od konkretnego kierunku. Jednak w sytuacji, gdy zabrakło punktów na studia dzienne, alternatywą może być kształcenie na tym samym kierunku w trybie zaocznym.

Wiąże się to ze sporą reorganizacją. Studia niestacjonarne są płatne. To zatem często przyspieszona decyzja o podjęciu aktywności zarobkowej. Studia niestacjonarne trwają również (zazwyczaj) semestr dłużej.

Jednak ta opcja pozwoli osobom zdeterminowanym do studiowania konkretnego kierunku pozostać przy swoim pierwotnym wyborze.

Uczelnia niepubliczna

Rekrutacja w zdecydowanej większości niepublicznych szkół wyższych trwa do końca września, niekiedy nawet jest wydłużona na pierwszą połowę października.

Również w zdecydowanej większości (NIE WE WSZYSTKICH!) niepublicznych szkół wyższych o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Wydaje się więc, że macie dużo czasu do namysłu. W tej opcji musicie liczyć się ze sporymi kosztami. Na etapie rejestracji uiszczacie opłatę wpisową, następnie opłacacie czesne w systemie miesięcznym lub semestralnym.

Wiele niepublicznych szkół wyższych oferuje wysokiej klasy kształcenie. Uczelnie te dysponują doskonałym zapleczem lokalowym i sprzętowym, kadrę stanowią często dydaktycy związani również z publicznymi szkołami wyższymi.

Szkoła policealna

To jeszcze inna opcja. Nie przerywasz nauki, w krótkim czasie (najczęściej dwa lata) zdobywasz zawód. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po jej ukończeniu rozpocząć studia. Te dwa lata mogą całkowicie odmienić pierwotne plany, zainteresowania. Spowodować, że dojrzejecie do decyzji o kształceniu w zupełnie innym kierunku.

Studia za rok?

Jeśli żadna z powyższych opcji nie dała efektu lub jest niesatysfakcjonująca – czas na gap year. Dobrze, aby go wartościowo wykorzystać. Może to dobry moment na doszlifowanie języków obcych? Albo na popracowanie nad „kulejącym” przedmiotem i przystąpienie za rok do poprawki z matury? Krótka pauza pozwoli na spokojne przeanalizowanie dalszych planów, weryfikację wcześniejszych wyborów. Jeśli w danym momencie rekrutacja na studia okazała się porażką, to masz teraz czas, aby rozważnie przekuć ją w sukces.

Termin ogłoszenia wyników na studia to kluczowy moment, który determinuje różne scenariusze działania. Nawet niepowodzenie nie przekreśla szansy na rozpoczęcie kształcenia jeszcze w tym samym roku akademickim. Nie poddawajcie się więc, szukajcie informacji i rozwiązań.

Zajrzyj do Poradnika dla Maturzysty

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ


Powiązane treści

​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Najczęściej wybierane uczelnie i popularne kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i popularne kierunki podczas rekrutacji
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Politechnika Łódzka
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański