​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Lublinie

Studia medyczne co roku przyciągają rzesze kandydatów. Kusi elitarność zawodu. Pomimo, że zarobki w pierwszych latach pracy nie są zbyt satysfakcjonujące, a czas do momentu osiągnięcia stabilizacji zawodowej długi, to statystyki rekrutacyjne pokazują, że wielu młodych ludzi chce studiować medycynę.

Zarówno kierunek lekarski, jak i stomatologia to studia dla osób zdyscyplinowanych, systematycznych, pracowitych - przed nimi długie i ciężkie studia. Przyszły lekarz powinien cechować się dużą empatią, cierpliwością, umiejętnością komunikowania się i stworzenia przyjaznej atmosfery w trakcie leczenia. Przyszły stomatolog musi dodatkowo posiadać umiejętności manualne.

Przedstawiciele obu zawodów powinni być przygotowanie do pracy w warunkach stresujących, muszą być zaradni, umieć podejmować decyzje w zależności od dynamiki sytuacji.


Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny - które uczelnie?


Kierunki te realizowane są w jednej tylko uczelni:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym.

Rekrutacja na oba kierunki jest podobna, odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z biologii zdawanej na poziomie rozszerzonym, matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz jednego przedmiotu do wyboru: chemia lub fizyka (również na poziomie rozszerzonym).


Jak wyglądają studia medyczne?


Kształcenie na kierunku lekarskim trwa 6 lat. Realizowane jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 36000 zł.

W programie studiów przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych, realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej.

Absolwenci kończąc studia uzyskują tytuł lekarza. Jednak prawo do wykonywania zawodu uzyskują po odbyciu 13-miesięczneo stażu, a następnie pomyślnym zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

To z kolei moment na wybór specjalizacji. Które z nich będą realizowane, ogłaszane jest co roku w każdym województwie. Może się okazać, że nie ma naboru na tą specjalizację, z którą wiązaliśmy przyszłość. Poza tym liczba miejsc jest ograniczona. Zdarza się, że ostateczny wybór jest daleki od pierwotnych planów, ale taka jest rzeczywistość.

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają 5 lat. Do wyboru jest tryb stacjonarny i niestacjonarny. Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 37980 zł.

Program studiów w sporej części pokrywa się z zajęciami na kierunku lekarskim, dodatkowo realizowane są bloki typowo stomatologiczne.

Przewidziane są również coroczne praktyki wakacyjne w zakresie organizacji ochrony zdrowia, praktyki lekarskiej (na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej), praktyki w zakresie asysty lekarzowi – dentyście oraz praktyki lekarsko-dentystyczne w gabinecie stomatologicznym.

Absolwenci uzyskują dyplom lekarza dentysty. Po pozytywnym zaliczeniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego można specjalizować się w wybranej dziedzinie stomatologii.

Decydując się na studia medyczne warto wcześniej popracować nad przedmiotami kwalifikacyjnymi, aby na maturze osiągnąć jak najlepsze wyniki. Przy dużej konkurencji każdy punkt może decydować o przyjęciu na upragniony kierunek.

Zastanawiacie się, jak to jest na medycynie: przeczytajcie o doświadczeniach studentki, która skończyła trzeci rok studiów: