​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu

Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny można we Wrocławiu studiować tylko na Uniwersytecie Medycznym.

Dla kogo medycyna?

Studia lekarskie, realizowane na Wydziale Lekarskim, to elitarne, długie, ciężkie studia, wymagające przyswojenia ogromnych ilości wiedzy. To wyzwanie dla osób ambitnych, zmotywowanych, ale także pewnych siebie. Przyszła praca będzie wymagała samodzielności, wielkiej empatii, wyrozumiałości, cierpliwości, odporności psychicznej.

Jakie przedmioty na maturze przy studiach medycznych?

Co roku na kierunek lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o jeden indeks walczy kilkanaście osób.

Kandydaci na kierunek lekarski na Uniwersytecie medycznym we Wrocławiu muszą zdać na maturze biologię i chemię na poziomie rozszerzonym oraz matematykę lub fizykę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Studia na medycynie

Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat, odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pierwsze lata to głównie przedmioty teoretyczne. Od trzeciego roku zaczynają się zajęcia praktyczne polegające na bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Szósty rok studiów to z kolei przede wszystkim praca w szpitalu. Po każdym roku studiów obowiązują praktyki w szpitalach, kolejno: pielęgniarska, medycyny rodzinnej i pomocy doraźnej, internistyczna, chirurgiczna, anestezjologiczna i na intensywnej terapii, po piątym roku -pediatryczna i ginekologiczno-położnicza. Po studiach absolwenci odbywają roczny staż, zdają Lekarski Egzamin Końcowy, następnie mogą rozpocząć specjalizację, trwającą od 4 do 6 lat. Jest ich kilkadziesiąt, zapotrzebowanie na specjalistów z danej dziedziny zgłaszane jest w każdym województwie, na tej podstawie tworzy się miejsca rezydenckie.

Studia niestacjonarne (realizowane od poniedziałku do piątku) kosztują 32000 zł za każdy rok nauki. Zasady przyjęć są takie same jak na studiach stacjonarnych.

Studia na stomatologii

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym realizowane są na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym.

O popularności kierunku lekarsko-stomatologicznego świadczą statystyki rekrutacyjne – ponad 20 osób na jedno miejsce. Pierwsze lata studiów zbliżone są do studiów lekarskich. Przyszły stomatolog oprócz predyspozycji przypisanych studentom medycyny powinien mieć zdolności manualne i poczucie estetyki. Stomatologia to najprężniej rozwijająca się pod względem technologicznym gałąź medycyny.

Po każdym roku studiów obowiązują wakacyjne praktyki. Obowiązują takie same zasady rekrutacji jak na studiach lekarskich zarówno dla kandydatów na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.

Studia niestacjonarne (od poniedziałku do piątku) kosztują 35000 zł za każdy rok studiów.

O jasnych i ciemnych stronach medycyny najlepiej wiedzą studenci tego kierunku. Swoimi doświadczeniami dzieli się blogerka na blogu Misja medycyna:

http://misjamedycyna.blogspot.com/