​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku

Na wizytę u dobrego dentysty czeka się nawet parę tygodni. Stomatolodzy nie narzekają na brak pracy. Kiedyś większość pacjentów przychodziła, gdy problem z zębami stawał się dokuczliwy. Obecnie większa jest świadomość społeczeństwa, ludzie dbają o estetykę uzębienia, podejmują działania profilaktyczne – to wszystko nadal zapewnia pracę lekarzom-stomatologom.

Przed Wami na pewno długie i trudne studia. Będziecie realizować znaczą część programu studiów z kierunku lekarskiego oraz szereg bloków typowo dentystycznych. Systematyczność i sumienność to cechy, które przydadzą się przez najbliższe lata. W przyszłym zawodzie stomatologa dużą wartość będą miały zdolności manualne, umiejętności interpersonalne, dobry kontakt z pacjentem, opanowanie i stanowczość, ale też empatia i takt.


Jak wyglądają studia dla przyszłych stomatologów?


Kształcenie na kierunku lekarsko-dentystycznym trwa 5 lat.

Wybrane przedmioty w programie nauczania: anatomia człowieka, biochemia, biofizyka, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią, farmakologia, fizjologia narządu żucia, materiałoznawstwo stomatologiczne, mikrobiologia jamy ustnej, ortodoncja, patologia jamy ustnej, protetyka, prawo i etyka w stomatologii, radiologia stomatologiczna, stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna, stomatologia społeczna, zdrowie publiczne, stomatologia zachowawcza i endodoncja.

Program studiów przewiduje również coroczne praktyki wakacyjne w zakresie organizacji ochrony zdrowia, praktyki lekarskiej (na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej), praktyki w zakresie asysty lekarzowi – dentyście oraz praktyk lekarsko-dentystycznych w gabinecie stomatologicznym.

Pomyślne ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego lekarza-dentysty, natomiast prawo do wykonywania zawodu przysługuje po zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.


Co po studiach?


Absolwenci mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo–badawczych i ośrodkach badawczo–rozwojowych. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień mają możliwość rozpoczęcia praktyki lekarza dentysty.


Gdzie można studiować na Śląsku stomatologię?


W zakresie stomatologii można kształcić się tylko w Zabrzu:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka z astronomią lub matematyka, każdy zdawany na poziomie rozszerzonym.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 20000 zł.

Jeśli chcecie zasmakować studiów na zabrzańskiej stomatologii nie odchodząc od komputera, zapraszamy do lektury bloga tamtejszej studentki.

Z pewnością ta szczegółowa relacja przybliży Wam specyfikę studiowania tego kierunku, dowiecie się, co sprawia najwięcej problemów, co dokładnie kryje się pod nazwami niekiedy groźnie brzmiących przedmiotów: