​Lotnictwo i kosmonautyka w Dęblinie

Elitarny zawód pilota niewątpliwie budzi respekt, podziw, a satysfakcjonujące zarobki dodatkowo kreują aurę niezwykłości wokół tego zawodu.

Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka realizowany jest przez uczelnię z tradycjami lotniczymi. To propozycja kształcenia dla osób o zamiłowaniu do lotnictwa, posiadających predyspozycje techniczne, łatwość logicznego myślenia, odpowiedzialnych, kreatywnych, odpornych na stres.


Gdzie można zdobyć wykształcenie lotnicze?


W „Szkole Orląt”, czyli Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, na Wydziale Lotnictwa.

Specjalności oferowane na cywilnych studiach inżynierskich:

 • pilotaż statków powietrznych
 • awionika
 • bezzałogowe statki powietrzne
 • inżynieria lotnicza.

Specjalność na studiach magisterskich:

 • eksploatacja statków powietrznych.

Rekrutacja na studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku, odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka angielskiego oraz do wyboru matematyki lub fizyki.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym. Wybór specjalności odbywa się pod koniec drugiego roku. Warunkiem przyjęcia na specjalność pilotaż statków powietrznych jest posiadanie licencji pilota turystycznego PPL(A). W trakcie nauki na tej specjalności odbywają bezpłatne szkolenie lotnicze uprawniające do ubiegania się o licencję pilota zawodowego. Następnie studenci realizują szkolenie do uzyskania licencji pilota samolotu liniowego.

Wydział oferuje także wojskowe kształcenie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Studia te rozszerzone są w stosunku do studiów cywilnych o przedmioty wojskowe zgodnie ze standardem kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Specjalność pilotaż statku powietrznego przygotowuje dodatkowo do pilotowania samolotu odrzutowego.


Perspektywy pracy


Wykształcenie uzyskane po ukończeniu kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest wysoce specjalistyczne, elitarne. Absolwenci konkretnych specjalności są pilotami samolotów pasażerskich, czy bezzałogowych statków powietrznych. Są zatrudniani w policji, wojsku, straży pożarnej, rolnictwie i leśnictwie, instytucjach reagowania kryzysowego, zakładach przemysłu lotniczego oraz eksploatujących statki powietrzne.


Jakie inne kierunki oferuje Lotnicza Akademia Wojskowa?


Dęblińska „Szkoła Orląt” kształci na studiach wojskowych i cywilnych również na kierunkach nawigacja i logistyka, dodatkowo tylko na studiach cywilnych na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Z racji profilu uczelni oferowane specjalności ściśle powiązane są z zagadnieniami lotnictwa:

nawigacja:

 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym

bezpieczeństwo narodowe:

 • bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnisk
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
 • zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym
 • bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
 • cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

logistyka:

 • logistyka lotnictwa
 • zarządzanie obsługą na lotnisku
 • logistyka wojskowa.

Jakie ścieżki doprowadziły pilotów za stery samolotu? Zaskakująco różne, choć w ich wypowiedziach niezmiennie powtarza się słowo „pasja”. Posłuchajcie: