Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2022 – język polski

4 maja 2022 r. o godz. 9.00 blisko 290 tys. absolwentów szkół średnich przystąpiło do pierwszego w tym roku egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Choć wreszcie bez obowiązkowych maseczek i reżimu sanitarnego, to jednak wpływ pandemii nadal jest odczuwalny choćby w odniesieniu do ustnej matury z języka polskiego, która również w tym roku nie jest obowiązkowa. Jakie jeszcze zmiany dotyczą tegorocznych maturzystów? Z jakimi tematami z języka polskiego mierzą się maturzyści Anno Domini 2022?

Matura 2022 – język polski

Matura 2022 – tematy z języka polskiego

Tegoroczni maturzyści mogli wybrać temat rozprawki:

  1. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury.
  2. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.
  3. Interpretacja wiersza „Najkrótsza definicja człowieka” Józefa Barana.

Matura 2022 – przedmioty

Kandydaci piszą egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym – języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (także języka ojczystego w przypadku w przypadku klas i szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych). Muszą również przystąpić do czwartego przedmiotu – zdawanego na poziomie rozszerzonym, który dowolnie wybierają. Uzyskane z niego punkty nie mają wpływu na wynik matury.

Wybrać można sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne (zdawane obowiązkowo na poziomie podstawowym).

Jest możliwość zdawania języka polskiego i języka obcego w części ustnej – dotyczy to osób, które planują rekrutować na kierunki studiów, na które nabór przewiduje punkty z tej właśnie części matury. Z informacji CKE wynika, że tylko 215 osób zadeklarowało w tym roku chęć przystąpienia do ustnej matury z języka polskiego.

Jak wygląda matura z języka polskiego?

W części obowiązkowej (poziom podstawowy) sprawdzane jest rozumienie tekstu, obejmującego ok. 1000 słów. Będzie to tekst publicystyczny lub popularnonaukowy. Po jego przeczytaniu maturzysta ma do rozwiązania test pytań otwartych (należy wpisać własną odpowiedź) i zamkniętych (wystarczy wybrać jedną ze wskazanych odpowiedzi). Drugim elementem egzaminu na poziomie podstawowym jest napisanie tekstu na jeden z zaproponowanych tematów: może to być rozprawka lub interpretacja tekstu poetyckiego.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu własnego tekstu. Tematy mogą zawierać polecenie, np.: zanalizowania i zinterpretowania tekstów, interpretowania tekstu literackiego we wskazanym kontekście, np.: filozoficznym, historycznoliterackim, kulturowym, porównania tekstów, wyrażenia własnej opinii na temat tekstów kultury i problemów w nich zawartych oraz uzasadnienia jej, przeanalizowania języka tekstu, polemizowania z poglądem wyrażonym w tekście.

Ile trwa matura z języka polskiego?

Na pisemną maturę z języka polskiego przewidziano 170 minut.

Z arkuszami na poziomie rozszerzonym maturzyści zmagają się 180 minut.

Egzamin ustny trwa 30 minut., z czego część poświęcona jest na przygotowanie wypowiedzi, sama prezentacja tematu i rozmowa z egzaminatorami to ok. 20 minut.

Terminy matur 2022

W tym roku przedmioty obowiązkowe zdawane są kolejno 4, 5 i 6 maja. Sprawdź szczegółowy Kalendarz Maturzysty.

Jeśli z przyczyn losowych nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie podstawowym, w okresie 1-15 czerwca przewidziano dodatkowe terminy dla tegorocznych maturzystów.

Kiedy wyniki matur?

Wyniki matur znane będą 5 lipca br.

Świadectwo maturalne otrzymają osoby, które z każdego z trzech przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym otrzymają przynajmniej 30% punktów. Wyniki z pozostałych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym nie mają wpływu na fakt zdania matury. Uzyskane z nich punkty będą widniały na świadectwie maturalnym.

Poprawka z matury

Jest możliwość do przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego jeszcze w tym roku, ale tylko w sytuacji, gdy wynik jednego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym był niższy niż 30%. Jeśli nie uzyskałeś wymaganego progu 30% punktów z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego – następny termin matury dopiero w przyszłym roku.

Czytaj więcej, co zrobić, jeśli czeka Cię poprawka z matury.

Matura a olimpiada

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują 100% punktów maturalnych z przedmiotu przypisanego danemu konkursowi. Nie muszą więc przystępować do matury z tego określonego przedmiotu, zdają jedynie pozostałe przedmioty obowiązkowe i dodatkowe.

Olimpijczycy przyjmowanie są na studia na preferencyjnych warunkach. Przeczytaj więcej o rekrutacji olimpijczyków.

Poradnik kandydata na studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Poznaj typy studiów.

Przeczytaj opisy interesujących Cię kierunków studiów.

Prezentujemy miasta akademickie wraz z ich ofertą edukacyjną.

Skorzystaj z wyszukiwarki uczelni, kierunków, typów studiów.

Czytaj o studiach podyplomowych.

Powiązane treści

Matura 2022 – terminy, informacje, porady
Matura 2022 – terminy, informacje, porady
Jak pokonać strach przed trudnym zadaniem - maturą?
Jak pokonać strach przed trudnym zadaniem - maturą?
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Deklaracje maturalne
Deklaracje maturalne
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
​Maturalna statystyka
​Maturalna statystyka
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza
Matura pisemna z języka polskiego
Matura pisemna z języka polskiego
Maturalne lektury z polskiego
Maturalne lektury z polskiego

Komentarze (1)

maturzak
Z Panem Tadeuszem i tradycją to już nuda. Lalka też była w kontekście tradycji, chyba się w CKE wypstrykali z pomysłów.
05.05.2022
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach