Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2023 – terminy egzaminów

Matura w tym roku zaczyna się tuż po majówce. Już 4 maja o godz. 9.00 abiturienci przystąpią do pierwszego pisemnego egzaminu z języka polskiego zdawanego na poziomie podstawowym. Kolejnego dnia zmierzą się z językami obcymi, a 8 maja będą rano pisać matematykę na poziomie podstawowym. Sprawdź szczegółowy harmonogram. Zobacz, kiedy i o której godzinie przypadają terminy pozostałych egzaminów maturalnych.

Matura 2023 – terminy egzaminów

Jak co roku maj to czas wytężonej pracy maturzystów.

Pierwsze dni matur jak zawsze przewidziane są na obowiązkowe egzaminy pisemne, zdawane na poziomie podstawowym. Czwarty, dowolny przedmiot, zadeklarowany wcześniej przez maturzystów, zdawany na poziomie rozszerzonym, odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Matura 2023 – terminy egzaminów ustnych

Terminy egzaminów ustnych ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i podawane do wiadomości w szkole.

W tym roku zarówno z językiem polskim, jak i językiem obcym, zdawanymi w formie ustnej, muszą zmierzyć się wszyscy maturzyści. W minionych latach z powodów obostrzeń sanitarnych ta forma przewidziana była tylko dla osób, która planowały aplikować na kierunki studiów, gdzie wymagana była ustna matura z tych właśnie przedmiotów.

Ustne egzaminy odbędą się między 10 a 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Terminy wskazane przez szkołę będą oczywiście uwzględniały inne przedmioty zdawane przez abiturienta, których egzaminy pisemne przypadają również w tym przedziale czasowym.

Egzamin ustny dotyczy przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • język mniejszości narodowych
 • język łemkowski
 • język kaszubski

Matura 2023 – terminy egzaminów pisemnych

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej przypadają na:

4 maja, godz. 9.00 – język polski na poziomie podstawowym

5 maja – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym

8 maja, godz. 9.00 – matematyka na poziomie podstawowym

Szczegółowy harmonogram pisemnych matur z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym dostępny jest w Kalendarzu maturzysty.

Matura 2023 – termin dodatkowy

Osoby, które z przyczyn losowych nie przystąpiły do matury w terminie podstawowym i uzyskały zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, będą zdawały maturę w czerwcu.

1 czerwca o godz. 9.00 przewidziano egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

2 czerwca abiturienci napiszą o 9.00 maturę z matematyki na poziomie podstawowym, a o 14.00 na poziomie rozszerzonym.

5 czerwca rano odbędą się egzaminy pisemne z języków obcych, a po południu z wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Pozostałe terminy egzaminów pisemnych zdawanych w terminie dodatkowych sprawdzaj w Kalendarzu maturzysty.

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych przewidziano w dniach 5-7 czerwca. W tym wypadku szczegółowe terminy ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i podawane do wiadomości w szkole.

Ostatnim dniem matury dodatkowej będzie 19 maja.

Matura 2023 – termin poprawkowy

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30% (język polski, matematyka i język obcy zdawane w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz język polski i język obcy, również język mniejszości narodowej zdawane w części ustnej bez wskazywania poziomu), możesz pisać poprawkęjeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Część pisemna egzaminu poprawkowego przewidziana jest 22 sierpnia 2023 roku.

Część ustna – 21 sierpnia 2023 roku.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Również w następnym roku możesz poprawić przedmiot, z którego uzyskałeś niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Co zrobić w przypadku oblanej matury?

Jeśli nie zdałeś matury, zamiast świadectwa uzyskujesz informację o wynikach.

Matura 2023 – kiedy wyniki?

Termin ogłoszenia wyników matur zdawanych w terminie podstawowym i dodatkowym przewidziano na 7 lipca 2023 roku.

W tym samym dniu zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Wyniki egzaminu poprawkowego znane będą 8 września 2023 roku.

Wyniki dostępne będą po zalogowaniu w systemie ZIU, na portalu uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dane do logowanie abiturienci otrzymują w szkołach.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Coventry University Wrocław
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Opolska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska