Jakiego artykułu szukasz?

Matury 2023 - wyniki egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, czyli w maju 2023 r. Maturę zdało 84,4 proc. wszystkich absolwentów. Łącznie do egzaminu dojrzałości w terminie głównym przystąpiło ponad 253 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 113 absolwentów, będących obywatelami Ukrainy.

Matury 2023 - wyniki egzaminu maturalnego

Statystyki maturalne 2023

Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 113 absolwentów - obywateli Ukrainy.

11 proc. maturzystów ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Są to ci maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu albo w części pisemnej albo w części ustnej. Maturzyści ci do 14 lipca powinni złożyć stosowny wniosek u tego dyrektora, u którego składali deklarację przystąpienia do egzaminu. Sam egzamin poprawkowy odbędzie się 21 i 22 sierpnia, a jego wyniki poznamy 8 września.

Aby zdać egzamin maturalny z poszczególnych przedmiotów, uczniowie musieli uzyskać:

Część pisemna – przedmioty obowiązkowe

 • język polski (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • matematyka (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – bez progu zaliczenia
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

Część pisemna – przedmioty dodatkowe

 • od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia

Część ustna – przedmioty obowiązkowe

 • język polski (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z lat 2022 i 2023), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Przedmioty dodatkowe na maturze

Najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty na rozszerzeniu to: język angielski - 78%, matematyka - 32%, język polski - 27%, biologia - 24%, geografia - 21%, chemia - 14%, historia - 8%, fizyka - 8%, WOS - 7%.

Wyniki matur w terminie głównym

Odsetek sukcesów – wszyscy absolwenci 2023

 • 84,4 proc. – matura zdana
 • 11,3 proc. – prawo do poprawki
 • 4,3 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów – Formuła 2023

 • 91,1 proc. – matura zdana
 • 6,4 proc. – prawo do poprawki
 • 2,5 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów - Formuła 2015

 • 74,6 proc. – matura zdana
 • 18,4 proc. – prawo do poprawki
 • 7,0 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe, część pisemna

Język polski

 • ogółem – 97 proc.
 • Formuła 2023 – 98 proc.
 • Formuła 2015 – 95 proc.

Matematyka

 • ogółem – 88 proc.
 • Formuła 2023 – 94 proc.
 • Formuła 2015 – 80 proc.

Język angielski

 • ogółem – 97 proc.
 • Formuła 2023 – 98 proc.
 • Formuła 2015 – 95 proc.

Odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe, część ustna

Język polski – Formuła 2023

 • średni wynik – 73 proc.
 • odsetek sukcesów – 99,5proc.

Język polski – Formuła 2015

 • średni wynik – 60 proc.
 • odsetek sukcesów – 98,6 proc.

Języki obce – Formuła 2023

 • średni wynik – 82 proc.
 • odsetek sukcesów – 99,1 proc.

Języki obce – Formuła 2015

 • średni wynik – 67 proc.
 • odsetek sukcesów – 96,4 proc.

Przedmioty obowiązkowe – średnie wyniki

Język polski

 • Formuła 2023 – 66 proc.
 • Formuła 2015 – 57. proc.

Matematyka

 • Formuła 2023 – 71 proc.
 • Formuła 2015 – 51 proc.

Język angielski

 • Formuła 2023 – 85 proc.
 • Formuła 2015 – 73 proc.


Olimpijczycy, finaliści konkursów

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a tym samym otrzymało najwyższy wynik, 1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.:

 • 268 osób – historia
 • 190 osób – język polski
 • 141 osób – filozofia
 • 84 osoby – wiedza o społeczeństwie
 • 78 osób – geografia
 • 76 osób – matematyka
 • 67 osób – język angielski
 • 64 osoby – biologia.

Najwyższe wyniki

 • 2 555 osób ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów
 • 6 819 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów.
 • 294 osoby ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 8 września 2023 r

Powiązane treści

Ranking Uczelni Perspektywy 2023
Ranking Uczelni Perspektywy 2023
Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia w Polsce
Studia w Polsce
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich
Rekrutacja na studia
Rekrutacja na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Śląska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu