​Psychologia w Białymstoku

Ze względu na specyfikę kierunku idealny kandydat na studia psychologiczne to osoba empatyczna, wrażliwa, refleksyjna, łatwo nawiązująca kontakt.


Praca po psychologii


Psychologia znajduje obecnie zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach życia, przykładowo w doskonaleniu komunikacji, zwiększaniu wydajności pracy, doborze kadr. O szerokich możliwościach pracy świadczą różnorodne specjalności oferowane na studiach. Psycholodzy są zatrudniani w działach HR, marketingu i reklamy, agencjach doradztwa personalnego, ośrodkach badania opinii publicznej, mediach, sporcie, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, biznesie i przede wszystkim szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach dla osób uzależnionych, centrach pomocy rodzinie czy sztabach interwencji kryzysowej.


Jak wyglądają studia na psychologii?


Kształcenie trwa 5 lat. Studenci zaliczają m.in. takie przedmioty: psychologia emocji i motywacji, metodologia badań psychologicznych, dyskryminacja i odrzucenie społeczne, psychologia zdrowia, psychosomatyka, biomedyczne podstawy zachowań ludzkich, psychopatologia, psychologia różnic indywidualnych, mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem i wiele innych.


Gdzie studiować psychologię w Białymstoku?


Dwie niepubliczne uczelnie oferują ten kierunek. Zobaczcie, jakie specjalności można wybrać:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, specjalności:

  • psychologia pracy, zarządzania i stresu
  • psychologia penitencjarna i sądowa
  • psychologia kliniczna i zdrowia
  • psychologia rozwoju i wychowania.

Jest możliwość realizowania studiów według indywidualnej ścieżki.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, specjalności:

  • psychologia społeczna zdrowia
  • psychologia kliniczna.

Rok studiów kosztuje 4300 zł.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat kierunku psychologia, zachęcamy do lektury fragmentu bloga:

Przeczytacie o najciekawszych przedmiotach, możliwościach pracy podczas studiów, zaletach tego kierunku.