​Psychologia w biznesie w Gdyni

Masz potencjał do rozwiązywania kryzysów i problemów poprzez negocjacje, efektywną komunikację, procedury mediacyjne?

Interesuje Cię marketing ze szczególnym naciskiem na psychologiczne aspekty decyzji konsumentów, chciałbyś tworzyć kapanie reklamowe wykorzystujące narzędzia wpływu na ludzi?

Tego wszystkiego możesz się nauczyć, wybierając jedną ze specjalności na kierunku psychologia w biznesie.

Studia koncentrują się na przybliżeniu zagadnień psychologicznych, wykorzystywanych w działalności biznesowej.


Gdzie można pracować po psychologii w biznesie?


Szerokie spektrum zagadnień podejmowanych w ramach poszczególnych specjalności powoduje, że możliwości zatrudnienia są bardzo duże. W zależności od wybranego profilu kształcenia absolwenci mogą pracować w firmach doradztwa biznesowego, biurach karier, działach kadr, agencjach marketingowych, reklamowych, w działach sprzedaży, marketingu, badań i analiz przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, zajmować się działalnością coachingową.

Z sukcesem mogą prowadzić działalność negocjacyjną, pracować w charakterze mediatora, konsultanta ds. konfliktów pracowniczych, kierować własnym przedsiębiorstwem.


Gdzie w Gdyni można studiować psychologię biznesu?


Jedna uczelnia oferuje ten kierunek studiów. Zobacz, jakie specjalności możesz wybrać, aby zdobyć wykształcenie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, specjalności:

  • coaching i mentoring
  • negocjacje i mediacje w biznesie
  • psychologia menedżerska
  • psychologia w public relations
  • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • psychologia zachowań konsumenckich.

Studia w WSB trwają 3 lata, absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Osoby zainteresowane kontynuowaniem kształcenia muszą zdecydować się na interesujący ich pokrewny kierunek, realizowany na poziomie magisterskich studiów II stopnia.

Wybrane przedmioty specjalnościowe, które studenci zaliczają w toku studiów to: kompetencje osobiste i społeczne menedżera, psychologia sukcesu, biznesplan, komunikacja i negocjacje, kultura organizacyjna, prawo pracy, coaching - kluczowe umiejętności, formy wspierania rozwoju i zmiany, coaching - modele i narzędzia, coaching jako profesja, coaching i mentoring - obszary zastosowań, teoria i praktyka mentoring, pozyskiwanie pracowników, psychologia przywództwa i kierowania w organizacji, narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, rozwój zasobów ludzkich, komunikacja w organizacji.

Większość zajęć ma charakter praktyczny, warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez osoby na co dzień związane z biznesem, coachów, trenerów.

Rok studiów w WSB kosztuje 4750 zł.