Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim

Jaki powinien być idealny kandydat na studia architektoniczne?

Wskażmy kluczowe kwestie:

 • wrażliwość na piękno
 • zmysł artystyczny
 • wyobraźnia przestrzenna
 • predyspozycje manualne
 • zainteresowanie sprawami ludzi i otaczającym światem
 • przewidywanie oczekiwań i procesów społecznych
 • pomysłowość, kreatywność, pewność siebie.


Jakie kierunki architektoniczne?


Wybrać możecie dwa z nich:

Architektura

Architektura wnętrz

W toku studiów możecie zetknąć się z takimi przedmiotami, jak przykładowo: projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie konserwatorskie, historia architektury, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane i energooszczędność, planowanie miejscowe, planowanie regionalne, ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego, prawo budowlane, etyka i specyfika zawodu architekta, wykonywanie zawodu architekta, nowe technologie i metody projektowania w architekturze, komputerowe wspomaganie projektowania.


Gdzie mogą pracować absolwenci kierunków architektonicznych?


Najpopularniejsze miejsca pracy to:

 • pracownie architektoniczne
 • biura projektowe
 • firmy budowlane
 • agencje nieruchomości
 • agencje designerskie
 • agencje reklamowe
 • wydawnictwa branżowe
 • administracja.

Uzyskane kwalifikacje pozwalają na zatrudnienie np. na takich stanowiskach:

 • samodzielny projektant
 • asystent projektant
 • grafik
 • projektant ekspozycji reklamowych
 • asystent architekta
 • sprzedawca w salonie sprzedaży.


Które uczelnie realizują kierunki architektoniczne?


Zajrzyjcie na strony rekrutacyjne poniższych szkół wyższych:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Politechnika Śląska w Gliwicach

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza


Jak wygląda rekrutacja na kierunki architektoniczne?


Kandydaci na Politechnikę Śląską będą przyjmowani w oparciu o wynik uzyskane na maturze z matematyki oraz sprawdzianu praktycznego, obejmującego wykonanie prac w formie rysunku odręcznego, kompozycji płaskiej lub przestrzennej.

Podobnie w PWSZ Racibórz oprócz konkursu świadectw kandydatów obowiązuje praktyczny sprawdzian predyspozycji do studiów architektonicznych.

W niepublicznych szkołach wyższych wstęp jest najczęściej wolny – przyjęcia na studia odbywają się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


Więcej na temat praktycznego egzaminu na architekturę opowie Marysia: