Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce

Studia językowe wybierają przede wszystkim humaniści. Osoby te chcą dokładnie poznać określony język, kulturę, historię, literaturę danego kraju.

Na filologię decydują się kandydaci nie mający problemów z nauką języków obcych, posiadający łatwość komunikowania się, ludzie otwarci na innych, obcą kulturę.


Co można robić po studiach filologicznych?


Uzyskanie odpowiednich uprawnień pozwala na pracę w szkołach podstawowych, średnich, językowych.

Doskonała znajomość języka i kontekstu kulturowo-obyczajowego określonego obszaru językowego otwiera drogę zawodową w szeroko pojętym biznesie. Absolwenci odpowiednich, często niszowych filologii, pracują w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami z danego kraju.

Określony profil kształcenia przygotowuje do zadań translatorskich, zatrudnienia w biurach tłumaczeń, wydawnictwach.

Osoby, które ukończyły filologię pracują w biurach podróży, instytucjach unijnych, dyplomacji.


Jakie kierunki filologiczne w Krakowie?


Oferta kierunków filologicznych jest naprawdę spora. Najwięcej studiów językowych realizowanych jest na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ogólnie w Krakowie i Małopolsce można studiować przykładowo takie kierunki filologiczne:

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Filologia klasyczna

Filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód

Arabistyka

Indianistyka

Indologia

Iranistyka

Japonistyka

Sinologia

Turkologia

Filologia portugalska

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia rumuńska

Filologia skandynawska

Filologia szwedzka

Filologia bułgarska

Filologia chorwacka

Filologia polsa

Filologia czeska

Filologia słowacka

Filologia serbska

Filologia ukraińska

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Filologia węgierska

Filologia włoska

Językoznawstwo angielskie

Lingwistyka

Przekład i komunikacja międzykulturowa

Przekład literacki

Przekładoznawstwo


Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze?

W przypadku uczelni publicznych pod uwagę brane są wyniki maturalne z określonego języka obcego, często również języka polskiego.


Studia filologiczne - które uczelnie w Krakowie i Małopolsce?


W poniższych linkach można znaleźć wszystkie informacje na temat form kształcenia, programów studiów, rekrutacji czy kosztów nauki:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Instytut Języka Angielskiego Gama College w Krakowie

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie Wydział Nauk Stosowanych

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie