Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim

Studia z tego obszaru wybierają osoby ciekawe świata, które jednocześnie pragną mieć realny wpływ na otoczenie w jakim żyjemy, decydować o kierunkach jego rozwoju.


Jakie kierunki można wybrać?

Choć Białystok to duży ośrodek akademicki, z kilkoma uczelniami publicznymi, oferta studiów geograficznych nie jest imponująca. Jeśli szukacie innych studiów z tego obszaru – poznajcie ofertę uczelni w pozostałych regionach, wyszukując interesujące Was kierunki.

W Białymstoku można jedyne studia geograficzne to:

Gospodarka przestrzenna, specjalności na studiach drugiego stopnia:

  • gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami
  • geoinformacja i planowanie przestrzenne

Studenci uczą się m.in. opracowywać dokumenty planistyczne, konstruować plany rozwoju, sporządzać programy mające na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin czy regionów. Poznają zasady opracowywania analiz w zakresie marketingu terytorialnego. Uzyskują kompetencje do realizowania planów rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych.

Konkretne specjalności dodatkowo wyposażają w umiejętności związane z zarządzaniem nieruchomościami, ich wyceną a także w zakresie doradztwa i pośrednictwa w obrocie na rynku nieruchomości. Absolwenci geoinformacji i planowania przestrzennego uzyskują wiedzę z zakresu wykorzystania systemów geoinformatycznych w pracach planistycznych oraz wykonywaniu analiz przestrzennych, tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni.


Które uczelnie realizują studia geograficzne?

Gospodarkę przestrzenną można studiować na Politechnice Białostockiej.


Jakie przedmioty warto zdać na maturze?

Kandydaci na Politechnikę Białostocką są rekrutowani na podstawie wyników z matematyki, języka obcego oraz do wyboru: geografii, fizyki, biologii lub informatyki. Dodatkowe punkty można uzyskać za egzamin na poziomie rozszerzonym.


Perspektywy pracy po gospodarce przestrzennej

Absolwenci studiów pierwszego stopnia, a następnie konkretnych specjalności studiów magisterskich przygotowani są do pracy w:

  • biurach projektowych
  • zespołach przygotowujących opracowania planistyczne
  • administracji
  • agencjach rozwoju regionalnego
  • instytucjach europejskich
  • agencjach nieruchomości
  • firmach konsultingowych
  • przedsiębiorstwach otoczenia biznesu.

Poniższy film przybliży Wam obszary zawodowe, jakie otwierają się dla absolwentów Gospodarki przestrzennej, w szczególności w specjalności związanej z geoinformacją: