Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim

Kandydaci na studia geograficzne to osoby szczególnie zainteresowane tą dziedziną wiedzy, funkcjonowaniem środowiskiem życia człowieka, gospodarowaniem przestrzenią, dbaniem o zrównoważony rozwój oraz – w odniesieniu do kilku kierunków – badaniem morza i wód śródlądowych.

W tym artykule przyglądamy się ofercie studiów geograficznych w uczelniach woj. pomorskiego.


Jakie kierunki można wybrać?

W tym regionie propozycja kierunków z obszaru nauk geograficznych jest imponująca. Dostępne są następujące studia:

Geografia, specjalności:

 • geografia nauczycielska
 • geoinformacja
 • gospodarka i polityka samorządowa
 • kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Geografia fizyczna z geoinformacją – studia drugiego stopnia

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – studia drugiego stopnia

Geodezja i kartografia

Geologia

Gospodarka przestrzenna, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej
 • rozwój regionalny i lokalny

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Hydrografia morska

Oceanografia

Dwa ostatnie kierunki zasługują na szczególną uwagę.

To studia związane z morzem, typowe dla uczelni nadmorskich. Nie znajdziecie ich w ofercie innych szkół wyższych.

Dowiedzcie się więcej o studiach na Oceanografii:

Które uczelnie oferują studia geograficzne?

Jeśli zainteresowały Was powyższe kierunki, pod uwagę weźcie uczelnie:

Uniwersytet Gdański

Akademia Pomorska w Słupsku

Politechnika Gdańska

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku


Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze?

Kandydaci na Uniwersytet Gdański przyjmowani są w oparciu o wyniki maturalne z języka obcego, zależnie od kierunku – matematyki lub geografii oraz dodatkowe przedmiotu wybranego z grupy wskazanej przez uczelnię.

Rekrutacja do Akademii Pomorskiej odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie wynik z języka polskiego lub geografii.


Perspektywy pracy po studiach geograficznych

Różnorodność kierunków i specjalności geograficznych sprawia, że absolwenci są specjalistami w odmiennych dziedzinach. Przykładowe miejsca zatrudnienia, przewidziane dla osób, które ukończyły studia z tego obszaru to:

 • szkoły
 • firmy kartograficzne
 • biura projektowe
 • przedsiębiorstwa geodezyjne, geomatyczne, geoinformatyczne
 • firmy zajmujące się tworzeniem systemów informacji przestrzennej
 • instytucje ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
 • firmy z obszaru monitoringu środowiska i zasobów naturalnych
 • przedsiębiorstwa związane z hydrografią morską
 • administracja
 • firmy świadczące usługi geologiczne
 • wydziały budownictwa, ekologii, ochrony środowiska
 • biura zarządzania kryzysowego
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • instytucje związane z gospodarką wodną i ochroną zasobów wód.