Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku

Kto wybiera studia geograficzne?

Kandydaci na te kierunki to osoby interesujące się naukami przyrodniczymi, technicznymi, prawno-ekonomicznymi czy społecznymi. Dodatkowo przyszli geolodzy powinni cieszyć się dobrym zdrowiem pozwalającym na pracę w terenie. Dobrze, aby studenci Gospodarki przestrzennej wyróżniali się kreatywnością, wyobraźnią przestrzenną, wyczuciem potrzeb społecznych.

Specyfika regionu znajduje odzwierciedlenie w ofercie uczelni. Wiele studiów związanych jest z geologią i branżą górniczą.


Jakie studia dostępne są w tym regionie?

Propozycji jest bardzo wiele. Oferta zarówno kierunków, jak i specjalności jest imponująca. Można więc wybrać ścieżkę kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Geografia, specjalność:

 • nauczycielska

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • klimatologia
 • hydrologia i gospodarka wodna
 • geograficzne systemy informacyjne GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji
 • rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • eksploracja obszarów polarnych i górskich
 • nauczycielska
 • monitoring zmian krajobrazu
 • Geographic Information Systems

Gospodarka przestrzenna, specjalności:

 • inwestycje i nieruchomości
 • transport i komunikacja
 • projektowanie krajobrazu
 • gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
 • studia miejskie i regionalne

Geologia, specjalności:

 • geochemia i mineralogia
 • dynamika litosfery i kartografia geologiczna
 • hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
 • ochrona litosfery i zasobów złóż
 • paleontologia i stratygrafia

Geologia stosowana

Górnictwo i geologia, specjalności:

 • budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
 • elektrotechnika i automatyka w górnictwie
 • geodezja górnicza
 • geologia górnicza i poszukiwawcza
 • geologia inżynierska i geotechnika
 • górnictwo odkrywkowe
 • maszyny górnicze, budowlane i drogowe
 • mining and geology (w języku angielskim)
 • przeróbka kopalin stałych i marketing


Które uczelnie realizują powyższe kierunki?

Do wyboru macie:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Politechnika Śląska w Gliwicach


Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński przewiduje konkurs świadectw w sytuacji przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów. W tej sytuacji punktowane będą: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym uwzględniane są dwa przedmioty z części pisemnej.

Kandydaci na Politechnikę Śląską otrzymują punkty za wyniki z matematyki oraz jednego wybranego przedmiotu spośród: matematyka (poziom rozszerzony), biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka.


Perspektywy pracy

Spektrum możliwości zawodowych jest tak szerokie, jak oferta edukacyjna w tym regionie.

Zależnie od ukończonego kierunku czy specjalności, absolwenci mogą pracować w:

 • laboratoriach badawczych
 • firmach górniczych
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • firmach geodezyjnych
 • przedsiębiorstwach kartograficznych
 • instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego
 • służbach państwowych: meteorologicznej, hydrologicznej, geologicznej
 • Agencjach Rozwoju Regionalnego
 • biurach parków narodowych i krajobrazowych
 • wydziałach promocji i turystyki urzędów administracji
 • szkolnictwie.