Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce

Studia geograficzne są doskonałym wyborem dla pasjonatów środowiska przyrodniczego, poznawania zróżnicowania przestrzennego Ziemi pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym czy badania relacji pomiędzy działalnością ludzi a środowiskiem. To kierunki dla osób dociekliwych, posiadających dodatkowo predyspozycje techniczne.


Jakie kierunki geograficzne?

W Krakowie możecie wybrać z bogatej oferty studiów i specjalności z obszaru nauk geograficznych:

Geografia, specjalności:

 • geografia z przyrodą
 • geografia z podstawami przedsiębiorczości
 • geografia z wiedzą o społeczeństwie
 • geografia fizyczna
 • geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
 • geoinformacja
 • geomonitoring
 • geoturystyka
 • przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
 • zarządzanie środowiskiem geograficznym

Gospodarka przestrzenna, specjalności:

 • geoinformacja
 • gospodarka odnawialnymi źródłami energii
 • gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
 • przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
 • rozwój lokalny i regionalny
 • zarządzanie środowiskiem geograficznym
 • planowanie i inżynieria przestrzenna

Geografia i gospodarka przestrzenna, specjalności:

 • geografia fizyczna
 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
 • turystyka

E-gospodarka przestrzenna – studia drugiego stopnia

Geologia

Geoinformatyka

Geodezja i kartografia, specjalność:

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości.


Jakie przedmioty na maturze?

Zależnie od szkoły wyższej i wybranego kierunku rekrutacja obejmuje dowolne przedmioty lub wybrane spośród konkretnych, wskazanych przez uczelnię. Punktowana będzie geografia, również biologia, chemia, fizyka lub matematyka, także język obcy.


Które uczelnie realizują studia geograficzne?

W tym regionie pod uwagę możecie wziąć:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Perspektywy pracy po studiach geograficznych

Absolwenci – zależnie od ukończonego kierunku – posiadają kompetencje do pracy w:

 • biurach urbanistyczno-planistycznych
 • pracowniach projektowych
 • wydziałach geodezji
 • firmach geoinżynieryjnych
 • przedsiębiorstwach hydroinżynieryjnych
 • instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, kształtowaniem o ochroną środowiska
 • jednostkach administracji związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym
 • przedsiębiorstwach rewitalizacyjnych
 • szkolnictwie.