Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim

Jak zauważycie, propozycja tego regionu sprowadza się do kierunków związanych z geodezją, kartografią, planowaniem przestrzennym. Co istotne na poziomie wyboru studiów z tego zakresu – przyszła praca będzie w dużej mierze realizowana w terenie, na otwartej przestrzeni. Szpilki raczej się nie sprawdzą. Niesprzyjające warunki pogodowe mogą być bardziej odczuwalne niż podczas pracy za biurkiem.

Studenci zdobywają kwalifikacje w zakresie stosowania odpowiednich metod i narzędzi stosowanych w pomiarach geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych. Uczą się pozyskiwać, przetwarzać i wykorzystywać wyniki tych pomiarów.

Po spełnieniu dodatkowych wymogów, absolwenci mogą uzyskać uprawnienia zawodowe, umożliwiające prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie geodezji, kartografii, planowania przestrzennego.


Jakie kierunki można wybrać?

W tym regionie dostępne są:

Geodezja i kartografia, specjalności:

 • geodezyjne urządzanie przestrzeni
 • geoinformatyka i skaning laserowy
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • geoinformatyka
 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • fotogrametria i teledetekcja

Geodezja i planowanie przestrzenne, specjalności:

 • geoinformatyka i geodezja inżynieryjna
 • gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne.


Które uczelnie realizują studia geograficzne?

W Rzeszowie i woj. podkarpackim możecie wybrać kierunki z tego obszaru w kilku szkołach. Pod uwagę weźcie następujące:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie


Jak przebiega rekrutacja na studia?

Kandydaci na Politechnikę Rzeszowską otrzymują punkty z takich przedmiotów jak matematyka oraz do wyboru fizyka, geografia lub język obcy.

Rekrutacja do PWSTE w Jarosławiu obejmuje wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru matematyki, informatyki, geografii, chemii lub fizyki.


Gdzie pracują absolwenci kierunków geograficznych?

Zależnie od wybranego kierunku i konkretnej specjalności, osoby które ukończyły studia geograficzne mogą być zatrudniani w:

 • firmach geodezyjnych
 • instytucjach zajmujących się analizą Systemów Informacji Geograficznej
 • administracji
 • szkolnictwie
 • wydawnictwach kartograficznych
 • wydawnictwach branżowych
 • firmach poszukujących złóż surowców
 • firmach obrotu nieruchomościami
 • jednostkach zajmujących się gospodarką ziemią.


Poniższy film przybliży Wam pracę geodety.

Zobaczcie, czym konkretnie możecie się zajmować, jeśli zdecydujecie się na ten zawód.