Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

Studia geograficzne obejmują zagadnienia związane z badaniem środowiska naturalnego, a także obszarów zmienionych antropologicznie. Przybliżają metody prognozowania zmian procesów przyrodniczych oraz społecznych oraz analizowania współzależności w układzie człowiek – środowisko w skali lokalnej, regionalnej czy globalnej.

W toku studiów przewidzianych jest wiele zajęć terenowych. W ich trakcie będziecie przykładowo mierzyć przepływ rzek, kreślić mapy, obserwować pogodę, badać natężenie ruchu, odczytywać historię form terenu, analizować układ osadniczy, poznawać walory turystyczno-krajobrazowe różnych regionów Polski.


Studia geograficzne – jakie kierunki?

Geografia, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • analizy lokalne i regionalne
 • geoekologia
 • geoinformatyka i kartografia
 • ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza
 • ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby
 • Tourism and Hospitality

Geologia, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • geochemia środowiska i gospodarka odpadami
 • geologia poszukiwawcza
 • hydrogeologia
 • petrologia i mineralogia stosowana
 • Applied Geoscience

Gospodarka przestrzenna

Geodezja i kartografia, specjalności:

 • geodezja i gospodarka nieruchomościami
 • geodezja i geoinformatyka
 • geodezja inżynieryjna
 • geodezja gospodarcza
 • geoinformatyka

Specjalność na studiach drugiego stopnia:

 • geomatyka
 • techniki eksploatacji złóż
 • maszyny i urządzenia górnicze
 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Górnictwo i geologia, specjalności:

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
 • geoinżynieria i ochrona środowiska


Które uczelnie?

W tym regionie studia geograficzne oferują takie szkoły wyższe:

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego. Filia w Lubinie

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu


Jakie przedmioty najlepiej zdać na maturze?

Kandydatów na Geografię i Geologię na UW obowiązuje matura z geografii, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na Gospodarkę przestrzenną uwzględnia punktację z języka angielskiego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: geografia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Na kierunki geograficzne na Uniwersytecie Przyrodniczym punktowane będą wynik z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru matematyki, informatyki lub – zależnie od wybranych studiów – fizyki albo geografii.

Na Politechnice Wrocławskiej obowiązują wynik z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru fizyki, chemii lub geografii, ewentualnie fizyki, geografii lub informatyki.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Perspektywy pracy po studiach geograficznych

Zawód geologa, geodety, meteorologa, kartografa kojarzy nam się z pracą w terenie. Choć znaczna część pracy ciągle wymaga bezpośredniego kontaktu z „materią”, która podlega badaniu, analizie, to obecnie w wielu zadaniach pomocne okazują się nowoczesne technologie. Dzięki satelitom można np. zbadać stan lasów na ziemi czy sprawdzić wilgotność gruntów, nie odchodząc od biurka z komputerem.

Obszary zawodowe, w których zastosowanie znajdzie wiedza uzyskana podczas studiów geograficznych są różnorodne.

Przykładowe miejsca pracy, które mogą dotyczyć absolwentów takich kierunków to:

 • stacje i obserwatoria hydrologiczne i meteorologiczne
 • przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne
 • agencie nieruchomości
 • instytucje związane z zagospodarowaniem przestrzennym
 • firmy związane z wydobyciem i poszukiwaniem surowców
 • instytucje badawcze
 • służby geologiczne
 • instytucje zajmujące się monitoringiem środowiska (IMGW, GIOŚ, WIOŚ)
 • specjalistyczne wydawnictwa
 • pracownie projektowe i planistyczne
 • placówki administracji
 • ośrodki naukowe
 • szkoły.


Myślisz, żeby zostać geologiem? Posłuchaj więcej na temat studiów, które przygotują do tego zawodu: