Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim

Kandydatów na studia psychologiczne powinny wyróżniać zdolności interpersonalne, pozwalające na umiejętne nawiązywanie relacji, wysoki poziom empatii i uważności w stosunku do drugiego człowieka.


Gdzie mogą pracować absolwenci studiów psychologicznych?


Osoby, które ukończyły psychologię mogą pracować w:

  • szkołach
  • centrach interwencji kryzysowej
  • poradniach zdrowia psychicznego
  • szpitalach
  • ośrodkach terapii uzależnień
  • centra pomocy rodzinie
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • charakterze coacha, terapeuty, konsultanta.


Studia psychologiczne dostępne w Kielcach:


Psychologia, specjalności:

  • psychologia edukacji
  • psychologia kliniczna.


Studia psychologiczne - które uczelnie?


Jeśli decydujesz się na kierunek psychologiczny w Kielcach, do wyboru masz następujące szkoły wyższe:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach


Jakie przedmioty warto wybrać na maturze?


Rekrutacja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze.

Na psychologię obowiązuje język polski, język obcy oraz do wyboru: matematyka, biologia lub historia.

Wstęp do szkół niepublicznych jest wolny. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Rozważacie studia na kierunkach psychologicznych?

Martyna opowiada więcej o swoich studiach psychologicznych.

Posłuchajcie: