Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim

Zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny szeroko rozumianej aktywności fizycznej nie maleje. Coraz więcej osób amatorsko uprawia sporty.

Poszukujemy trenerów osobistych, instruktorów fitness, ekspertów, którzy dostosują nasze treningi do naszej kondycji, wieku, stanu zdrowia.

Studiowanie kierunków sportowych wymaga wytrwałości, ducha walki, zawziętości. Oprócz typowo akademickich zajęć wiele potu wylewać będziecie na boisku, bieżni czy basenie. Osiągnięcie określonych wyników warunkuje zaliczenie poszczególnych przedmiotów.


Studia sportowe – jakie kierunki?

W tym regionie dostępny jest jeden kierunek o profilu sportowym.

Wychowanie fizyczne, specjalność:

 • nauczycielska.


Studia sportowe – które uczelnie?

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach


Studia sportowe – rekrutacja

Kandydaci na UJK przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. Pod uwagę brane są przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • dowolny przedmiot inny niż powyższe.

Dodatkowo obowiązuje sprawdzian uzdolnień sportowych z gimnastyki oraz dwóch wybranych dyscyplin:

 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa
 • piłka nożna
 • piłka ręczna.

Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności sportowych otrzymując maksymalną liczbę punktów.


Studia sportowe – perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności nauczycielskiej mogą rozpocząć pracę w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół.

Posiadają kompetencje to zajmowania stanowisk związanych z:

 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • organizowaniem rekreacji
 • prowadzeniem zajęć sportowych
 • po uzyskaniu wymaganych uprawnień – pracą w charakterze instruktora
 • administrowaniem i zarządzaniem obiektami sportowymi
 • dbaniem o bezpieczeństwo na basenach czy kąpieliskach.