Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim

Chcesz zawodowo odkrywać nowe miejsca, podróżować w odległe zakątki, poznawać ludzi?

Masz łatwość komunikowania się w językach obcych, łatwo nawiązujesz kontakt? Jesteś osobą zaradną, dobrze radzącą sobie w stresie?

Studia na kierunkach turystycznych do dobry początek interesującej kariery zawodowej.


Studia turystyczne i hotelarskie – jakie kierunki?

W uczelniach Zielonej Góry i woj. lubuskiego do wyboru macie:

Turystyka i rekreacja, specjalności:

 • hotelarstwo
 • gospodarka turystyczna
 • organizacja wypoczynku

Program studiów obejmuje przykładowo takie przedmioty jak: ekologia i ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, nowe trendy w turystyce, prawo w turystyce, geografia turystyczna, informacja turystyczna, podstawy turystyki, podstawy rekreacji, krajoznawstwo, hotelarstwo, ekonomika turystyki i rekreacji, regionalistyka, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, agroturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne.

Obowiązkowym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane po poszczególnych etapach edukacji.


Studia turystyczne i hotelarskie – które uczelnie?

W tym regionie kierunki z tego obszaru oferują:

Uniwersytet Zielonogórski

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim


Studia turystyczne i hotelarskie – rekrutacja

Kandydaci na UZ przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja do AJP obejmuje wyniki z jednego z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia lub inny przedmiot.


Studia turystyczne i hotelarskie – perspektywy pracy

Absolwenci poszczególnych specjalności posiadają kompetencje do pracy przykładowo w:

 • biurach podróży
 • punktach informacji turystycznej
 • przewodnictwach miejskich
 • ośrodkach kultury, sportu i rekreacji
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • uzdrowiskach i sanatoriach
 • działach socjalnych firm i instytucji publicznych
 • organach administracji rządowej i samorządowej (wydziały promocji i turystyki)
 • stowarzyszeniach, fundacjach
 • mediach zajmujących się promocją regionów turystycznych
 • szkołach
 • hotelach, pensjonatach
 • zakładach gastronomicznych
 • gospodarstwach agroturystycznych.