Jakiego artykułu szukasz?

Studia w Krośnie – kierunki, specjalności, rekrutacja

Powołanie ponad dwadzieścia lat temu PWSZ uczyniło Krosno ośrodkiem akademickim.

Studia w Krośnie – kierunki, specjalności, rekrutacja

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie to jedyna uczelnia w Krośnie.

Bazę dydaktyczną stanowią trzy kampusy, w skład których wchodzi część budynków o szczególnych walorach historycznych i architektonicznych.

Uczelnia współpracuje z wybranymi uniwersytetami i uczelniami technicznymi w kraju. Realizuje programy wymiany studentów z wieloma uczelniami Europy, a także USA.

Szkoła realizuje studia licencjackie i inżynierskie, jak również magisterskie studia drugiego stopnia.

Absolwenci uczelni to inżynierowie budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, specjaliści w zakresie spraw środowiska, energetyki, towaroznawcy i rolnicy, pielęgniarki, menedżerowie i zarządzający, specjaliści w dziedzinie kultury fizycznej, znawcy turystyki, ziołolecznictwa, pedagodzy, filolodzy, rosjoznawcy, tłumacze.

Szczególny nacisk kładziony jest na kształcenie praktyczne. Służy temu zacieśniana współpraca z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, realizowanie praktyk zawodowych, staży.


W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie funkcjonują trzy instytuty:

Instytut Humanistyczny

Instytut Politechniczny

Instytut Zdrowia i Gospodarki


Jakie studia można wybrać w Krośnie?


STUDIA LICENCJACKIE:

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Filologia angielska

Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską

Język rosyjski i wiedza o Rosji

Międzynarodowa komunikacja językowa, specjalności:

 • komunikacja w biznesie z tłumaczeniem
 • komunikacja medialna
 • komunikacja w turystyce

Pedagogika, specjalności:

 • pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną
 • opieka nad osobami starszymi z organizacją czasu wolnego

Pielęgniarstwo

Turystyka i rekreacja, specjalności:

 • manager w turystyce i rekreacji
 • nowoczesne zarządzanie w hotelarstwie
 • turystyka uzdrowiskowa, wellness i spa

Wychowanie fizyczne, specjalności:

 • odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
 • sportowo-instruktorska
 • trener osobisty

Zarządzanie, specjalności:

 • zarządzanie instytucjami publicznymi
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami – studia magisterskie
 • zarządzanie kapitałem ludzkim – studia magisterskie
 • zarządzanie przedsiębiorstwem – studia magisterskie


STUDIA INŻYNIERSKIE

Budownictwo, specjalności:

 • konstrukcje budowlane
 • budowa dróg

Energetyka, specjalności:

 • odnawialne źródła energii
 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia energetyczne

Górnictwo i geologia, specjalności:

 • górnictwo odkrywkowe
 • górnictwo otworowe

Informatyka, specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • technologie internetowe i bazy danych
 • sieciowe systemy informatyczne
 • informatyka praktyczna

Inżynieria produkcji – studia magisterskie, specjalności:

 • zintegrowane systemy wytwarzania
 • jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
 • systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Inżynieria środowiska, specjalności:

 • sieci i instalacje budowlane
 • gospodarka obiegu zamkniętego

Mechanika i budowa maszyn, specjalności:

 • obrabiarki sterowane numerycznie
 • mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • mechanika lotnicza
 • projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym

Produkcja i bezpieczeństwo żywności, specjalności:

 • jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
 • przedsiębiorczość w gospodarce żywnościowej

Towaroznawstwo, specjalności:

 • inżynier jakości
 • menedżer produktu
 • logistyka towarów


Rekrutacja na studia w Krośnie


O przyjęciu do Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przesądzają wyniki uzyskane na maturze z konkretnych przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach.

Szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj.


O swoich wrażeniach z kształcenia na dwujęzykowych studiach dla tłumaczy w KPU Krosno opowiada studentka tego kierunku:

Powiązane treści

Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu