Jakiego artykułu szukasz?

Studia we Włocławku – kierunki, specjalności, rekrutacja

Malowniczy Włocławek położony nad Wisłą to perełka Kujaw. Wiele atrakcji turystycznych i bogate życie kulturalne sprawia, że żyje się tu dobrze.

Studia we Włocławku – kierunki, specjalności, rekrutacja

Włocławek z tradycjami przemysłowymi i rozwiniętym przemysłem chemicznym, budowlanym i spożywczym przyciąga biznes, generując tym samym nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu.

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z wielu dziedzin było powołanie szkół wyższych we Włocławku.

Dwie uczelnie (publiczna i niepubliczna) oraz wydział zamiejscowy szkoły wyższej z Łodzi to solidna oferta edukacyjna oraz szansa zdobycia wykształcenia bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania czy dojeżdżania do większego ośrodka akademickiego.

Przeczytajcie, jakie kierunki możecie studiować we Włocławku oraz jakie szkoły wyższe wybrać.


Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

To jedyna uczelnia tego typu w woj. kujawsko-pomorskim.

Przez siedemnaście lat funkcjonowania na rynku edukacyjnym mury uczelni opuściło blisko sześć tysięcy studentów.

Bazę dydaktyczną szkoły stanowią cztery zespoły budynków, w tym aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń, pracownie laboratoryjne, biblioteka.

Strukturę uczelni tworzą trzy instytuty: Instytut Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Instytut Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia wprowadziła metodę kształcenia e-learningowego – dotyczy to wybranej grupy kierunków.


Poznajcie ofertę dydaktyczną PWSZ we Włocławku


Studia jednolite magisterskie

Prawo, specjalności:

 • klasyczna
 • gospodarczo-publiczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia pierwszego stopnia

Nowe media i e-biznes, specjalności:

 • media i komunikowanie społeczne
 • e-biznes

Finanse i rachunkowość, specjalności:

 • rachunkowość
 • finanse, bankowość, ubezpieczenia

Pielęgniarstwo

Filologia angielska, specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • nauczycielska
 • język angielski w turystyce i biznesie

Pedagogika, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki

Administracja, specjalności:

 • administracja skarbowo samorządowa
 • administracja bezpieczeństwa narodowego

Zarządzanie, specjalności:

 • projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa
 • HR w biznesie
 • zarządzanie sprzedażą

Informatyka, specjalności:

 • systemy informatyczne i bazy danych
 • grafika komputerowa i aplikacje internetowe
 • sieci komputerowe i telekomunikacja

Inżynieria zarządzania, specjalności:

 • inżynieria logistyki
 • inżynieria jakości
 • inżynieria produkcji

Mechanika i budowa maszyn, specjalności:

 • inżynieria maszyn
 • automatyka i robotyka

Studia drugiego stopnia:

Pielęgniarstwo

Menedżerskie studia finansowo-prawne, specjalności:

 • finanse dla menedżera
 • menedżer administracji

Zarządzanie procesami produkcyjnymi, specjalności:

 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie jakością


Jak dostać się na studia do PWSZ we Włocławku?


Rekrutacja odbywa się na podstawie kierunkowego przedmiotu, zdawanego na maturze. Dla każdego kierunku studiów przewidziany jest jeden konkretny lub wybrany spośród kilku przedmiot wskazany przez uczelnię. Szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj.


Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Studia pierwszego stopnia

Administracja, specjalności:

 • administracja gospodarcza
 • administracja publiczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy, specjalności:

 • chemiczne zagrożenia środowiska
 • zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo narodowe – również studia drugiego stopnia, specjalności:

 • cyberbezpieczeństwo
 • organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa
 • proobronność
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

Budownictwo, specjalności:

 • budownictwo energetyczne
 • budownictwo drogowe
 • budownictwo ogólne
 • technologia i organizacja budownictwa

Dietetyka

Energetyka, specjalności:

 • dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych
 • ekologiczne systemy wykorzystania energii
 • zrównoważony rozwój energetyki

Logistyka, specjalności:

 • logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie
 • logistyka i infrastruktura transportu

Pedagogika – również studia drugiego stopnia, specjalności:

 • doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • praca opiekuńcza i socjalna
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • resocjalizacja

Pielęgniarstwo – również studia drugiego stopnia


Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku realizuje studia na kierunku informatyka.


A jeśli nie znacie Włocławka, może ten film zachęci Was do studiowania właśnie tutaj:

Powiązane treści
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia teologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia teologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie