Ekonometryk

Ekonometryk zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych na podstawie pozyskanych wiarygodnych danych - najczęściej pochodzących z obserwacji statystycznej. Specjalista z zakresu ekonometrii analizuje relacje dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych w aspekcie technicznym, mikro- i makroekonomicznym, statystycznym i dynamicznym oraz tożsamościowym i instytucjonalnym; przeprowadza obliczenia efektywności procesów gospodarczych.

Zadania na stanowisku Ekonometryka:

  • analiza sytuacji danego podmiotu lub przedmiotu gospodarczego i sformułowanie problemu oraz dokonanie konstrukcji lub wyboru modelu ekonometrycznego;
  • określanie parametrów modelu - zbieranie materiałów statystycznych;
  • sprawdzanie stopnia zgodności modelu z opisywaną przezeń rzeczywistością - dobór testów weryfikujących i określających ryzyko błędu;
  • analiza i wnioskowanie zgodnie ze zweryfikowanym modelem - przeprowadzanie symulacji i opracowywanie rekomendacji , ekspertyzy;
  • analiza problemów produkcji, marketingu, cen, handlu zagranicznego, zatrudnienia, wydajności pracy, płac, konsumpcji, trendów dochodu itd.

Ile zarabia Ekonometryk?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 5 000 PLN brutto. Co drugi ekonometryk otrzymuje pensję od 3 647 PLN do 7 294 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych ekonometryków zarabia poniżej 3 647 PLN brutto. Na zarobki powyżej 7 294 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych ekonometryków.

Komentarze (0)

No comments found