Intendent

Intendent odpowiada za wyposażenie i zaopatrzenie w sprzęt, meble, dywany, pościel i inne materiały niezbędne do eksploatacji różnych obiektów, takich jak np.: budynki użyteczności publicznej, hotele, internaty, statki oraz zaopatrzenie w artykuły spożywcze dla potrzeb obiektów gastronomicznych.

Zakres obowiązków Intendenta:

 • współpraca z użytkownikami obiektu w utrzymaniu porządku, funkcjonalności, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń;
 • nadzór nad pracą personelu gospodarczego, dozorców, szatniarzy;
 • nadzór nad przygotowaniem sal na konferencje, pomieszczeń do kwaterowania gości , sal do konsumpcj itp.;
 • prowadzenie zaplecza magazynowego środków nietrwałych i artykułów spożywczych;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 • kierowanie do remontu uszkodzonego sprzętu;
 • planowanie wydatków i zakupów i realizacja zaopatrzenia;
 • udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych;
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie

Inne zadania:

 • w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach lub na statkach kierowanie pracą baru, kantyny, punktu fryzjerskiego lub fotograficznego;
 • na statkach przygotowywanie statku, załogi i pasażerów do odpraw paszportowo-celnych.

Ile zarabia Intendent?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 378 PLN brutto. Co drugi intendent otrzymuje pensję od 2 063 PLN do 2 709 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych intendentów zarabia poniżej 2 063 PLN brutto. Na zarobki powyżej 2 709 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych intendentów.

Komentarze (0)

No comments found