Kapitan statku morskiego

Każdy, kto oglądał film „Titanic” pamięta siwego jegomościa, który przestawiał wskazówki zegara i zginął trzymając się steru zamiast wsiąść do szalupy ratunkowej. To był wzór idealnego kapitana statku morskiego – najważniejszej osoby na statku, odpowiedzialnej za bezpieczny przewóz ludzi i ładunków, zaopatrzenie w wodę pitną i żywność czy ilość i jakość sprzętu ratunkowego. To na nim spoczywa największa odpowiedzialność, ponieważ w kryzysowych sytuacjach kapitan decyduje o dalszym postępowaniu. W zakresie jego obowiązków są także sprawy administracyjne, jak wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie dziennika pokładowego.

Predyspozycje

Kapitana statku morskiego powinny przede wszystkim cechować wysoko rozwinięte zdolności przywódcze, charyzma, stanowczość a także opanowanie. Konieczna jest znajomość co najmniej jednego języka obcego, przede wszystkim najważniejszy jest język angielski. Kapitan często korzysta z aparatury elektronicznej, komputerów i urządzeń pomiarowych, dlatego niezbędna jest wiedza na temat ich obsługi i tego, jak działają. Trzeba pamiętać, że jest to praca, która wymaga spędzenia wielu dni poza domem i poza lądem.

Status społeczny

Kapitan statku morskiego jest najwyżej w hierarchii pracowników statku. Jest to osoba najważniejsza i najbardziej respektowana. Jego zdanie jest najważniejsze i ostateczne, głównie w sytuacjach kryzysowych. W trakcie rejsu sprawuje on funkcję urzędnika administracyjnego władz państwowych.

Jak zostać kapitanem statku morskiego?

Konieczne jest ukończenie wyższej szkoły morskiej w Polsce lub poza granicami kraju na odpowiednim kierunku. Istnieje także możliwość, po uzyskaniu tytułu technika po szkole średniej w podobnym charakterze, ubiegania się o wyższe stopnie oficerskie aż do kapitana żeglugi wielkiej. Konieczne jest także posiadanie wielu certyfikatów i ukończonych szkoleń, jak np. szkolenie BHP, ppoż., czy świadectwo ARPA, operatora systemu GMDSS czy obserwatora radarowego.

Gdzie do pracy?

Pracodawcą jest armator, czyli właściciel statku. To z jego upoważnienia kapitan statku morskiego zostaje zatrudniony, dbając o bezpieczeństwo towaru i ludzi.

Zarobki

Kapitan statku morskiego zarabia średnio 22 000 zł miesięcznie! Jego pensja mieści się w przedziale 16 000- 35 000 zł. Wszystko uzależnione jest od doświadczenia kapitana, długości rejsu, typu ładunku oraz zleceniodawcy.

Komentarze (0)

No comments found