Kulturoznawca

Kulturoznawca zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii oraz teorii kultury, prowadzi badania teoretyczne i empiryczne procesów i zjawisk kultury.

Zakres obowiązków Kulturoznawcy:

 • poznawanie teorii kultury (badanie źródeł historycznych, wszelkiej literatury przedmiotu, dostępnych zbiorów kultury materialnej itp.) oraz stosowanie założeń i twierdzeń teoretycznych do analizy i wyjaśniania rozmaitych procesów oraz zjawisk w historii kultury i w kulturze współczesnej polskiej bądź innych krajów;
 • dokumentowanie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej (zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów, dokumentów, przedmiotów, ich archiwizowanie);
 • organizowanie i prowadzenie badań nad procesami upowszechniania kultury;
 • przygotowywanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących procesów i zjawisk w historii kultury oraz w kulturze współczesnej;
 • wygłaszanie referatów i prelekcji o historii i teorii kultury, udział w dyskusjach dotyczących wiedzy o kulturze;
 • pisanie książek, artykułów i komunikatów naukowych z dziedziny wiedzy o kulturze;
 • opracowywanie recenzji o publikacjach naukowych dotyczących wiedzy o kulturze;
 • uprawianie publicystyki z dziedziny wiedzy o kulturze na podstawie obserwacji współczesnych zjawisk kulturowych;
 • doradztwo w dziedzinie kulturoznawstwa;
 • współpraca z innymi przedstawicielami tego zawodu w kraju i za granicą.

Dodatkowe zadania:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej z dziedziny kulturoznawstwa;
 • prowadzenie działów publicystyki kulturalnej w czasopismach, radiu i telewizji;
 • zasiadanie w jury (komisjach) olimpiad i turniejów wiedzy o kulturze, organizowanie tego typu imprez;
 • prowadzenie działalności edytorskiej w zakresie piśmiennictwa o kulturze.

Ile zarabia Kulturoznawca?

W Polsce kulturoznawca zarabia 3500 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 2505.34 PLN.

Komentarze (0)

No comments found