Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP jest osobą, dzięki której w firmie panuje bezpieczna atmosfera oraz nic z otoczenia, żadne maszyny nie zagrażają zdrowiu pracowników. Specjalista jest odpowiedzialny za koordynację oraz nadzór przestrzegania przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa. To on prowadzi szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników na temat BHP, spisuje raporty na temat stanu maszyn i urządzeń. Analizuje poziom ryzyka, oznacza miejsca i elementy niebezpieczne a także drogi ewakuacyjne, dba o ochronne uniformy i nieutrudniony dostęp do alarmów czy gaśnic. Specjalista ds. BHP kontroluje także poszczególne stanowiska pracy, określa ograniczenia dotyczące pracowników a w przypadku wypadków, chorób zawodowych musi prowadzić ich rejestr i potencjalnie wstrzymywać pracę.

Predyspozycje

Przede wszystkim specjalista musi bardzo dobrze znać przepisy dotyczące BHP, regulacje prawne i potencjalne kary, które obowiązują za nieprzestrzeganie prawa. Oprócz wykształcenia wyższego konieczne jest uzyskanie uprawnień państwowych oraz ciągłe doskonalenie się, uczestnictwo w szkoleniach a także zaznajamianie się z normami OHSAS 18001. Specjalista ds. BHP musi znać minimum jeden język obcy, wykazywać się samodzielnością, mobilnością (dobrze, gdy ma prawo jazdy kat. B) oraz dobrą komunikatywnością z innymi pracownikami podczas przeprowadzania szkoleń na temat zasad BHP i działania przeciwpożarowego.

Status społeczny

Specjalista ds. BHP jest pracownikiem, od którego rzetelności zależy zdrowie i życie innych osób w zakładzie pracy. Jest to praca stresująca, ponieważ jeden błąd bądź niedopatrzenie może skutkować awarią maszyny a nawet wypadkiem zagrażającemu innym pracownikom.

Jak zostać specjalistą ds. BHP?

Aby zostać specjalistą ds. BHP preferowane jest ukończenie studiów wyższych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia, czy dyplomowe studia z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdzie do pracy?

Specjalista ds. BHP jest pracownikiem, który znajdzie zatrudnienie w bardzo różnych przedsiębiorstwach, ponieważ według przepisów każda placówka zatrudniająca więcej niż stu pracowników ma obowiązek posiadania specjalisty ds. BHP. Może to być odrębny pracownik jak i również osoba pracująca już na innym stanowisku po odpowiednim podniesieniu kwalifikacji.

Zarobki

Miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. BHP średnio waha się od 3500 do 4500 zł. Zarobki są uzależnione przede wszystkim od miejsca zatrudnienia, zakresu obowiązków oraz wielkości przedsiębiorstwa. Specjalista może również liczyć na dodatkowe premie czy benefity.

Komentarze (0)

No comments found