Teleankieter

Teleankieter zajmuje się przeprowadzaniem badań ankietowych przez telefon; odpowiada za właściwe gromadzenie i kodowanie materiału badawczego uzyskanego w rozmowie telefonicznej z respondentami.

Praca teleankietera to przede wszystkim:

  • realizowanie badań rynkowych, marketingowych, społecznych i innych przez telefon z wykorzystaniem formularza ankiety;
  • realizowanie badań ankietowych zgodnie z koncepcją danego projektu badawczego;
  • prowadzenie badania zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie, tj.: właściwe zadawanie pytań, szybkie i płynne czytanie, szybkie notowanie odpowiedzi;
  • obsługa oprogramowania komputerowego zawierającego skrypt ankiety;
  • sporządzanie raportu ze zrealizowanych ankiet, zgodnie z wymogami danego projektu badawczego;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z respondentami biorącymi udział w badaniu;
  • dbanie o dobry wizerunek firmy prowadzącej badania
  • uczestniczenie w procesie doboru respondentów do badania (rekrutacji).

Zarobki teleankietera - wysokość

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 605 PLN brutto. Co drugi ankieter otrzymuje pensję od 2 250 PLN do 3 613 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych ankieterów zarabia poniżej 2 250 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 613 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych ankieterów.

Komentarze (0)

No comments found