Zarządca funduszu

Zarządca funduszu to jeden z zawodów przyszłości z branży nowoczesnych operacji finansowych. Do jego głównych zadań należy przede wszystkim obserwacja rynków finansowych, ich analiza oraz tworzenie raportów. Jest to zawód, który jest coraz bardziej doceniany i poszukiwany na rynku pracy w Polsce. Zarządca funduszu analizuje także dane przedsiębiorstw oraz zarządza naszymi funduszami. Zyskał on na wartości po wprowadzeniu nowego systemu emerytalnego, ponieważ to zarządca opiekuje się funduszem emerytalnym.

Predyspozycje

Od zarządcy funduszu wymaga się przede wszystkim odpowiedzialności, rzetelności i dokładności. Musi być osobą odporną na stres oraz presję. Zarządca funduszu potrafi sam podejmować ważne decyzje, szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynkach finansowych całego świata, zachowując jednak zimną krew. Jest to osoba pewna siebie, logicznie myśląca oraz zdolna do pracy w zespole.

Jak zostać zarządcą funduszu?

Aby zostać zarządcą funduszu konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku ekonomia bądź pokrewnym. Absolwent takich studiów posiada wiedzę z zakresu bankowości, finansów, funkcjonowania systemów finansowych. Zalecane jest także ukończenie dodatkowych kursów, programu treningowego oraz przede wszystkim uzyskanie doświadczenia w zawodzie bankowca.

Gdzie do pracy?

Zarządca funduszu może znaleźć pracę przede wszystkim w administracji państwowej, przedsiębiorstwach zajmujących się finansami, funduszami inwestycyjnymi czy emerytalnymi oraz w bankowości.

Komentarze (0)

No comments found