​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku

Dla kogo dziennikarstwo?

Dziennikarze to uważni obserwatorzy otaczającej rzeczywistości. To osoby, które nie zostawiają spraw nie załatwionych, są dociekliwe, potrafią umiejętnie pytać i słuchać. Mają łatwość formułowania myśli, poglądów, ale też chcą się dzielić swoimi obserwacjami, przemyśleniami, refleksjami. Dziennikarstwo to studia dla osób dynamicznych, przebojowych, komunikatywnych, pewnych siebie. Masz takie cechy? – pozostaje wypracować warsztat dziennikarski, w czym pomóc mają studia.

Perspektywy zawodowe

Gdzie można pracować po dziennikarstwie? Absolwenci tego kierunku zdobywają szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie. Przygotowani są do pracy w prasie, radiu, telewizji, mediach internetowych, agencjach informacyjnych. Dziennikarze pracują w charakterze rzeczników prasowych, sprawdzają się w agencjach public relations, działach marketingu, biurach prasowych przedsiębiorstw, domach mediowych.

Jak wyglądają studia na dziennikarstwie i komunikacji społecznej?

Pierwszy etap kształcenia to studia I stopnia, po których ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na studiach magisterskich II stopnia (w Gdańsku tylko na Uniwersytecie) lub na kierunkach pokrewnych.

Przykładowe przedmioty, które muszą zaliczyć studenci dziennikarstwa: współczesne systemy polityczne, dziennikarskie techniki realizacyjne, kultura języka, gatunki dziennikarskie, nauki o komunikowaniu, praktyczna stylistyka, dziennikarskie źródła informacji, prawo mediów, retoryka i erystyka, reportaż, public relations.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty wybierane przez studentów. Ponadto wiele godzin zajęć to warsztaty dziennikarskie, pracownie prasowe, wykłady, konwersatoria, ćwiczenia audytoryjne i laboratoria. Studenci w trakcie nauki odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Gdzie w Gdańsku można studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną?

Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów:

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia licencjackie realizowane są bez podziału na specjalności.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru historii lub wiedzy o społeczeństwie.

Na magisterskich studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności:

  • reklama i public relations
  • fotografia medialna i reklamowa.

Rok niestacjonarnych studiów magisterskich kosztuje 5000 zł.

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, specjalności:

  • dziennikarstwo
  • marketing medialny.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1950 zł, niestacjonarnych 2050 zł.

Rozważasz studia na dziennikarstwie? Zapewne pojawia się wiele pytań i wątpliwości, czy to dobra, perspektywiczna decyzja.

Może w tych rozterkach z pomocą przyjdą przemyślenia i refleksje Anny na temat tego kierunku: