​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach

Masz kompetencje humanistyczne, lekkie pióro i dużą sprawność językową? Studiując dziennikarstwo poznasz warsztat pracy i zdobędziesz umiejętności dające szansę na karierę radiową, telewizyjną czy prasową.


Perspektywy pracy po studiach dziennikarskich


Absolwenci dziennikarstwa przygotowani są do pracy w redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych, portalach internetowych czy wydawnictwach. Znajdują zatrudnienie w działach promocji, PR, czy reklamy różnych typów przedsiębiorstw. Pracują w instytucjach kultury, stowarzyszeniach, sztabach wyborczych. Doskonale sprawdzają się na stanowiskach rzeczników przedsiębiorstw, instytucji samorządowych, partii politycznych.


Dziennikarstwo w Kielcach


Jedyną uczelnią realizującą ten kierunek studiów jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny.

Poznajcie szczegóły oferty, zasady rekrutacji i koszty kształcenia.

Specjalności na studiach licencjackich:

  • dziennikarstwo nowych mediów
  • realizacja radiowo-telewizyjna
  • wizerunek, promocja i reklama.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz do wyboru historii lub wiedz o społeczeństwie.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4400 zł.

Specjalności na studiach magisterskich:

  • menadżer mediów i reklamy
  • współczesne dziennikarstwo.

W przypadku niestacjonarnych studiów magisterskich roczna opłata również wynosi 4400 zł.

Jak wyglądają studia na dziennikarstwie w Kielcach?

Po ukończeniu 3-letniego etapu kształcenia (do wyboru tryb stacjonarny lub niestacjonarny) i uzyskaniu dyplomu licencjata można na tej samej uczelni kontynuować studia na poziomie II stopnia (magisterskie).

Wybrane przedmioty w programie kształcenia: dziennikarskie źródła informacji, historia mediów, etyka dziennikarska, język wypowiedzi dziennikarskiej, nauka o komunikowaniu, researching, retoryka i erystyka, sztuka reportażu, polski system medialny, podstawy prawa, technologie informacyjne mediów.

Studentów obowiązują praktyki zawodowe. Realizowane są w Uniwersyteckim Centrum Mediów, a także medialnych instytucjach regionu, współpracujących z uczelnią. Organizowane są również projekty stażowe podnoszące kompetencje absolwentów.

Alternatywą do studiów dziennikarskich będzie inna propozycja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a mianowicie filologia polska z komunikacją medialną lub filologia polska ze specjalnością redakcyjno-wydawniczą.