​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie

Nie ma wątpliwości, jak wielką siłę oddziaływania mają współczesne media, jak łatwo wpływać na odbiorców odpowiednio redagując informacje. Stąd tak ważna jest rzetelność, obiektywizm i etyka dziennikarza.

Jak wyglądają studia na dziennikarstwie?

Kierunek jest realizowany w formie studiów 3-letnich licencjackich, a następnie magisterskich. Program zajęć przewiduje wiele zajęć praktycznych, warsztatowych, mających na celu szlifowanie umiejętności dziennikarskich. Obowiązkowe 4-tygodniowe praktyki przybliżają pracę w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, portali internetowych, biurach rzeczników prasowych, agencjach reklamowych czy Public Relations

Wybrane przedmioty na dziennikarstwie: historia prasy w Polsce i na świecie, dokumentalistyka prasowa, wstęp do nauki o komunikowaniu, komunikacja wizualna, public relations, prawo prasowe, media jako źródło wiedzy historycznej, biografistyka, prasowe, radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, marketing internetowy, publicystyka radiowa i telewizyjna, media lokalne i środowiskowe, kultura języka polskiego, nowe media a dziennikarstwo, ochrona własności intelektualnej.

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze?

Kandydaci na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą rekrutowani na podstawie wyników z trzech przedmiotów zdawanych na maturze do wyboru spośród: język polski, matematyka, geografia, język obcy, historia, wos.

Gdzie w Olsztynie można studiować dziennikarstwo?

Jedyną uczelnią, która oferuje ten kierunek jest:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

Studia licencjackie realizowane są w dwóch specjalnościach:

  • nowe media
  • dokumentalistyka medialna.

Specjalność nowe media przybliża metody komunikowania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dokumentalistyka medialna to propozycja dla osób zainteresowanych poznaniem form dokumentalnych: źródeł pisanych, mówionych, filmów dokumentalnych, reportaży.

Na studiach magisterskich można wybrać następujące specjalności:

  • radiowo-telewizyjna
  • komunikacja wizerunkowa.

Perspektywy pracy po dziennikarstwie

Absolwent kierunku może pracować jako dziennikarz czy redaktor prasowy, radiowy, telewizyjny. Dziennikarze zatrudniani są jako specjaliści ds. komunikacji, public relations, rzecznicy prasowi, twórcy wizerunku.

Jesteś przed wyborem kierunku studiów? Zastanawiasz się, czy faktycznie warto studiować dziennikarstwo?

Może wrażenia Marii po ukończeniu pierwszego roku na tym kierunku będą pomocne przy podejmowaniu decyzji: