​Dziennikarstwo w Poznaniu

Studia dziennikarskie przygotowują z zakresu szeroko pojmowanej komunikacji społecznej. Współczesny dziennikarz nie jest obecnie dostarczycielem informacji, ale przewodnikiem po meandrach polityki, kultury, gospodarki. Od rzetelności dziennikarza zależy nie tylko jego pozycja zawodowa, ale świadomość społeczeństwa, co świadczy o wielkiej odpowiedzialności ciążącej na tym zawodzie.

To studia dla ludzi otwartych, komunikatywnych, dynamicznych, ciekawych świata, dociekliwych, o umiejętnościach analitycznych.

Absolwenci dziennikarstwa są przygotowanie do pracy w charakterze dziennikarza radiowego, telewizyjnego, prasowego, rzecznika prasowego, pracownika działu reklamy i promocji, placówki kultury, domu mediowego.

Wybrane przedmioty w programie nauczania: filozofia, historia Polski, nauka o komunikowaniu, socjologia, współczesne systemy polityczne, podstawy ekonomii, gatunki dziennikarskie, etyka dziennikarska, historia mediów, kultura języka, warsztat dziennikarski, prawo mediów, podstawy public relations, retoryka i erystyka, systemy medialne na świecie.


Gdzie studiować dziennikarstwo w Poznaniu?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalności:


  • dziennikarstwo
  • marketing on-line
  • reklama i promocja

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej, studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalności:

  • dziennikarstwo
  • PR/reklama
  • komunikacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa – studia niestacjonarne, przeznaczone dla służb mundurowych

Jakie przedmioty na maturze?

Kandydaci na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza będą rekrutowani na podstawie wynik uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, innym dowolny przedmiot.

Rekrutacja w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Roczny koszt studiów niestacjonarnych dziennikarskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza to 3800 zł.


Obejrzyj filmiki na temat dziennikarstwa: