Doskonała znajomość języka angielskiego to przepustka do pracy w niemal wszystkich branżach. Jednak studia to nie jest rozszerzony kurs językowy. Będziecie zgłębiać zawiłości języka, poznawać kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych, analizować rozwój języka na przestrzeni wieków, uczyć się historii krajów, w których dominuje angielski.

Gdzie pracują absolwenci filologii?

Osoby, które ukończyły specjalności uprawniające do nauczania języka mogą pracować w zawodzie nauczyciela w przedszkolach, szkołach, szkołach językowych. Uzyskanie kwalifikacji translatorskich pozwala na zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach. Doskonała znajomość języka angielskiego pozwala na podjęcie pracy w szeroko pojętym biznesie, branży turystycznej, mediach, public relations czy dyplomacji.

Jak wyglądają studia filologiczne?

Filologia angielska to studia 3-letnie licencjackie. Na wybranych uczelniach można kontynuować kształcenia na magisterskich studiach II stopnia.

Gdzie w aglomeracji śląskiej można studiować filologię angielską?

W Katowicach i sąsiednich miastach ten kierunek studiów oferują poniższe uczelnie. Podane specjalności odnoszą się do stacjonarnych studiów licencjackich:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, specjalności:

 • język biznesu
 • kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
 • kultura-media-translacja
 • nauczycielska z językiem niemieckim
 • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania
 • tłumaczeniowa z językiem arabskim
 • tłumaczeniowa z językiem chińskim
 • tłumaczeniowa z językiem japońskim
 • tłumaczeniowa z językiem koreańskim
 • tłumaczeniowa z językiem niemieckim.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z części ustnej i pisemnej egzaminu z języka angielskiego.

Studia I stopnia realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, specjalizacje:

 • nauczycielska
 • tłumaczeniowo-biznesowa.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka angielskiego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, specjalności:

 • nauczycielska
 • tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Rok studiów kosztuje 2730 zł.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, specjalności:

 • filologia angielska z językiem niemieckim
 • filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • filologia angielska z językiem rosyjskim
 • filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
 • język angielski w biznesie i w turystyce
 • tłumaczeniowa.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, specjalności:

 • translatoryka stosowana
 • język angielski w biznesie.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka angielskiego.

Semestr studiów kosztuje 2350 zł.

Posłuchajcie, co o swoich studiach filologicznych opowiada studentka trzeciego roku: